Kundeinformasjon

Kundeinformasjon for å inngå postordreavtaler og ytterligere informasjon om elektronisk avtaleinngåelse.

A. Kundeinformasjon for å inngå postordreavtaler.

Informasjonen under skal oppfylle vår lovfestede forpliktelse om å informere om postordreavtaler og i elektronisk handel.

Våre generelle forretningsvilkår (AGB) finner du på følgende link:

www.bergfreunde.no/generelle-forretningsvilkaar/

All informasjon får du senest ved levering av varen i tekstform. Du kan skrive ut informasjonen eller lagre den på harddisken.

1. Leverandørens identitet

Du inngår en postordreavtale med

Bergfreunde GmbH
Representert ved daglig leder Ronny Höhn, Matthias Gebhard
Bahnhofstr. 26
72138 Kirchentellinsfurt
E-post: service@bergfreunde.no,
Telefon: +49 7121/70 12 0
Telefaks: +49 7121/70 12 291

HR Amtsgericht Stuttgart
Registernummer: HRB 382746
Forretningsadresse: Kirchentellinsfurt

Org.nr.:

2. Inngåelse av avtale

(1) Kunden kan velge produkter fra sortimentet og samle disse i varekurven med knappen "kjøp nå". Med knappen "Send bestilling" gir du oss et forpliktende tilbud om å kjøpe varen som ligger i varekurven. Før du sender bestillingen kan kunden til enhver tid endre informasjonen og se på den. Selger sender så kunden en automatisk ordrebekreftelse per e-post, der bestillingen er oppført og som kan skrives ut ved hjelp av funksjonen "skrive ut". Ordrebekreftelsen er ikke en bindende akseptert bestilling. Ved forhåndsbetaling/bankoverføring, betaling etter faktura eller som postoppkrav inngås ikke kjøpsavtalen før utsendelse av en separat e-post med ordrebekreftelse eller levering av varen. Ved betaling med kredittkort, debetkort, iDeal, debitering eller PayPal trer kontrakten allerede inn ved betalingsanvisning fra kundens side.

(2) Selgeren lagrer avtaleteksten og etter inngåelse av avtalen sendes teksten til kunden per e-post sammen med de juridisk gyldige generelle forretningsvilkårene.

Du finner nærmere informasjon i våre Generelle forretningsvilkår.

3. Levering og forbehold om leveranse

(1) Leveringsfristen for leveranser vises på den gjeldende tilbudssiden. Leveringsfristen begynner å løpe (avhengig av valgt betalingsmåte) i samsvar med bestemmelsene i 2. til 3. ledd.

(2) Ved forhåndsbetaling/bankoverføring, kredittkort, debetkort, iDeal, debitering eller PayPal begynner leveringsfristen en dag etter betalingsanvisning. Ved alle andre betalingsmåter begynner fristen en dag etter bestilling.

(3) Dersom fristen begynner eller slutter på en lørdag, søndag eller en offentlig helligdag, forskyves fristens start / slutt til neste arbeidsdag.

(4) For forsendelser utenfor Tyskland gjelder en leveringsfrist på 2-4 arbeidsdager. Leveringsfristen starter i henhold til 2. og 3. ledd.

(5) Varer sendes utelukkende til de land som er angitt i Fraktkostnadsoversikt/ Begrensninger ved levering samt med de begrensninger /ved hjelp av de fraktselskap som er angitt i Fraktkostnadsoversikt/ begrensninger ved leveranse. Du finner dem også i den "virtuelle varekurven".

(6) Leveransen skjer med forbehold om regulær levering til selger.

Du finner nærmere informasjon i våre Generelle forretningsvilkår.

4. Kjøpspris og fraktkostnader

(1) De oppgitte prisene er totalpriser i EUR og inneholder lovpålagt merverdiavgift. Midlertidige ekstratilbud eller rabatter vises i presentasjonen av de enkelte varene på nettsiden vår.

(2) Våre leverings- og fraktkostnader tilkommer sluttprisen for hver enkelt vare. De forskjellige fraktkostnadene finner du i vår Fraktkostnadsoversikt/ begrensninger ved leveranse.

(3) For øvrig påløper det ingen ekstra kostnader for kunden ved bestilling ved hjelp av telekommunikasjon.

Du finner nærmere informasjon om priser og forsendelse i våre Forretningsvilkår.

5. Betalingsmetoder og betalingsgebyr

(1) Kunden kan betale på forskudd/bankoverføring, debitering, med kredittkort, debetkort, iDeal, PayPal, faktura og oppkrav.

(2) Ved betaling per oppkrav betaler kunden direkte til fraktselskapet. Det påløper oppkravsgebyrer på 6,60 EUR. Ved andre betalinger får kunden ikke flere kostnader.

(3) De ev. kostnadene som påløper for det valgte betalingsmiddelet vises i den virtuelle varekurven og i oversikten Betalingsmiddel.

Du finner nærmere informasjon i våre Generelle forretningsvilkår og under betalingsmiddel.

6. Angreretten for forbrukere samt angreskjema

A) Forbrukeren har angrerett ved kjøpsavtaler /kjøpsavtaleinngåelse ved fjernsalg
B) Mal - Angreskjema

A) Forbrukeren har angrerett ved kjøpsavtaler /kjøpsavtaleinngåelse ved fjernsalg

Forbrukere - Forbrukeren er enhver naturlig person som inngår en rettslig handel hvis formål hverken kan tilregnes handels- eller selvstendig virksomhet - kan gå fra sin avtale ved avtaler mot vederlag under følgende forutsetninger:

Klageadgang

Angrerett
Du har rett til å angre på denne avtalen innen fjorten dager uten å angi grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjeperson som du har utnevnt, som ikke er transportfirmaet, fikk den siste varen overlevert.

For å påberope deg angreretten må du kontakte oss per (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-post: service@bergfreunde.no, telefon: +49 7121/70 12 0, telefaks: +49 7121/70 12 291) med en entydig forklaring (f. eks. med postlagt brev, telefaks eller e-post) der du informerer oss om at du ønsker å gå fra din avtale. Du kan bruke vedlagte mal for angreskjema men det er ikke foreskrevet.

For å ivareta angrefristen er det også tilstrekkelig at du sender oss meldingen om at du utøver angrefristen før angrefristen er gått ut.

Virkningen av at angreretten brukes
Hvis du benytter deg av angreretten, må vi umiddelbart tilbakebetale alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inklusiv fraktkostnader (unntatt ekstra kostnader pga. av at du har valgt en annen type forsendelse enn vår standardforsendelse), og senest innen fjorten dager fra den dagen da meldingen om benyttet angrerett ble mottatt av oss. For tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har uttrykkelig avtalt noe annet. Det vil ikke under noen omstendigheter bli beregnet gebyrer for tilbakebetalingen.

Vi kan nekte å utføre tilbakebetaling til vi har mottatt varen i retur, eller til du dokumenterer at du har sendt varen tilbake, alt ettersom hvilket tidspunkt som er det tidligste.

Du må straks, og i alle fall senest inne fjorten dager fra den dagen du meddelte oss at du benytter deg av angreretten, sende eller levere varen til ... oss. Fristen er ivaretatt dersom du sender varen innen utgangen av fristen på fjorten dager. Du må påkoste returforsendelse av varen.

Du må betale for eventuell verditap på varen, dersom det viser seg at verditapet ikke står sammenheng med nødvendig kontroll av varens tilstand, egenskaper og funksjonsmåte.


Angreretten er utelukket ved avtaler

  • om levering av varer som ikke er prefabrikkert og der det for framstilling er nødvendig at forbrukeren gjør individuelle valg eller avgjørelser, eller der varen klart er tilpasset forbrukerens personlige behov,
  • om levering av varer som forderver raskt eller der forfallsdatoen raskt overskrides,
  • om levering av aviser, tidsskrifter og magasiner med unntak av abonnementskontrakter.

Angreretten bortfaller før fristen ved avtaler:

  • om levering av forseglede varer som av helserelaterte eller hygieniske årsaker ikke er egnet til å returneres når forseglingen er fjernet etter levering,
  • om levering av varer når disse etter leveranse på grunn av sin beskaffenheten er blitt blandet med andre varer og ikke kan skilles ut igjen,
  • om levering av audio- eller videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakning hvis forseglingen ble fjernet etter leveranse,

B) Mal - Angreskjema

Mal - Angreskjema

(Dersom du ønsker å tilbakekalle avtalen, bes du fylle ut dette skjemaet og sende det tilbake til oss.)

Til Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-post: service@bergfreunde.no, telefaks: +49 7121/70 12 291

Herved tilbakekaller jeg/vi (*) avtalen som jeg/vi (*) har inngått over kjøpet av følgende varer (*)/ utførelsen av følgende tjeneste (*)

Bestilt den (*)/mottatt den (*)

Navn på forbruker(e)

Adresse til forbruker(e)

Underskrift til forbruker(e) (kun ved papir-melding)

Dato

_______________
(*) Stryk det som ikke passer

7. Reklamasjonsbetingelser

Kunden har rett til en lovfestet reklamasjonsrett som er tilpasset de foreliggende generelle forretningsvilkår i henhold til §§ 10 og 11.

Du finner nærmere detaljer om garantier i våre Generelle forretningsvilkår.

B. Ytterligere informasjon om elektronisk kontraktsinngåelse

Etterfølgende informasjon representerer ikke en del av avtalebetingelsene. Våre generelle forretningsvilkår finner du ved å følge denne linken: Generelle forretningsvilkår

1. Hvordan fungerer det å inngå avtale på nettet med oss?

Dersom du har funnet et produkt i vår nettbutikk som tilsvarer dine ønsker, klikker du på knappen "Legg i varekurven". Varen legges deretter i varekurven og innholdet i varekurven vises i en oversikt. I denne varekurvoversikten kan du i feltet "Antall" oppgi ønsket hvor mange av den enkelte varen du ønsker.

Dersom du er på siden som viser detaljbeskrivelsen til et produkt, kan du allerede oppgi mengden på varen du vil kjøpe i feltet som er til venstre for "Legg i varekurven"-knappen.

Så snart produktet er lagt i varekurven, vises produktene som ligger i varekurven øverst til høyre på siden. Hvis du klikker på produktet som vises der, kommer du til oversikten over innholdet i varekurven. Der kan du fjerne produkter fra varekurven, eller endre antallet.

Dersom du ønsker å fjerne en vare fra varekurven, må du på siden med oversikten over varekurvinnholdet, klikke på inntastningsfeltet med søppelkurvsymbolet eller oppgi tallet "0" i feltet "Antall".

Ved hjelp av knappen "Gå til kassen" kan du fortsette bestillingsprosedyren for de varene som ligger i varekurven.

Etter at du har trykket på knappen "Gå til kassen" vises en side der du enten kan aktivere kundeinformasjonen som du har lagt inn tidligere, eller registrere deg som ny kunde hos oss. Men du kan også bestille som gjest uten å opprette en kundekonto.

Som ny kunde klikker du på knappen "Fortsett" for å oppgi din adresse, opplysninger så vi kan ta kontakt med deg, samt e-postadresse og et passord som du velger selv. Ved hjelp av e-postadressen som du oppgir ved registrering, samt passordet, kan du bestille i fremtiden uten å måtte oppgi din adresse på nytt. For å fortsette bestillingen, klikker du på "Videre til betalingsalternativ".

Dersom du allerede er registrert som kunde, oppgir du din e-postadresse og passord i de respektive feltene og trykker på knappen "Logg inn".

Deretter kommer du på en side der du kan bestemme betalingsmiddel. Velg ønsket betalingsmiddel og klikk på knappen "Kontroller bestillingen".

En ny side vises. På denne siden kan du se vår utførlige informasjon om angrerett (i tillegg til angreskjema) samt våre generelle forretningsvilkår.

Les nøye gjennom informasjonen om angrerett og de generelle forretningsvilkårene og bekreft deretter i feltet "Jeg har lest angreretten og sett angreskjema" og "Jeg godtar de generelle forretningsvilkårene" ved å huke av i boksen. Du kan først fortsette med bestillingen etter at du har bekreftet å ha lest angreretten og godkjent de generelle forretningsvilkårene.

Deretter ser du en oversikt som viser detaljer om bestillingen din en gang til.

Kontroller alle opplysningene nøye. Du kan korrigere og endre leveringsadressen, betalingsmåte og produktene som ligger i varekurven via tekstlinken "endre". Videre kan du redigere informasjonen du har oppgitt ved bestilling med "Tilbake" funksjonen på nettleseren.

Dersom alle opplysningene er riktige, klikker du på "kjøp nå" for å fullføre bestillingen.

Vi bekrefter mottak av bestilling straks med en e-post.

Du finner nærmere informasjon også i våre Generelle forretningsvilkår.

2. Lagring av avtaleteksten og kundens tilgang til den.

Vi lagrer bestillingsinformasjonen og sender denne i en bekreftelse per e-post. Du mottar våre generelle forretningsbetingelser per e-post senest etter inngått avtale.

3. Inntastningsfeil

Du kan korrigere inntastingen når som helst når du bestiller, ved at du klikker på "Tilbake"-knappen. Det er den grønne pilen som peker mot venstre i nettleseren, og så foretar du de endringene som du vil gjøre. Du kan endre det ønskede vareantallet ved at du endrer på tallet i feltet "Antall" i varekurven. Endringene registreres ved å klikke på knappen "Oppdater". Du kan endre eller korrigere leveringsadressen, betalingsmåte og produktene som ligger i varekurven ved å klikke på knappen "Redigere" i bestillingsoversikten. Videre kan du redigere informasjonen du har oppgitt ved bestilling med "Tilbake" funksjonen på nettleseren.

Ved å lukke nettleseren kan du avbryte hele bestillingsprosessen når som helst.

4. Avtalespråk

Du kan inngå avtaler med oss på tysk.

C. Merknader til batteriloven

I følge batteriloven er vi forpliktet til å gi gjøre deg oppmerksom på følgende i forbindelse med salg av batterier eller akkumulatorer / levering av apparater som inneholder batterier og akkumulatorer:

Akkumulatorer og batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. I følge batteriloven er det forbudt å kaste dem i husholdningsavfallet. Som sluttforbruker er du forpliktet til å returnere brukte batterier forskriftsmessig. Lever de gamle batteriene på en kommunal gjenvinningsstasjon eller lever dem gratis tilbake til stedet der du kjøpte dem. Batterier, som vi fører eller har ført som nye batterier i vårt sortiment, som er i varer som vi fører eller har ført i vårt sortiment, kan du sende gratis tilbake til oss på adressen under eller per post i mengder som er vanlig for en husholdning. Returen må være gratis for oss.

Bergfreunde GmbH, Peter-Schaufler-Straße 16, 72108 Rottenburg

Batterier som inneholder skadelige stoffer, er merket med symbolet av en gjennomstreket papirkurv, tilsvarende symbolet som er avbildet ved siden av. Under papirkurvsymbolet er det en kjemisk betegnelse av det skadelige stoffet - - «Cd» for kadmium. "Pb" står for bly, "Hg" for kvikksølv. Du finner også disse merknadene i dokumentasjonen som fulgte med vareforsendelsen eller i produsentens bruksanvisning.

€ 5 straks
For din neste bestilling
Nei takk.

Vær oppmerksom på at vi bruker informasjonskapsler for å forbedre bruken av dette nettstedet. Hvis du surfer videre på siden, godtar du bruken av informasjonskapsler.