Angrerett

A) Forbrukeren har angrerett ved kjøpsavtaler /kjøpsavtaleinngåelse ved fjernsalg
B) Mal - Angreskjema

A) Forbrukeren har angrerett ved kjøpsavtaler /kjøpsavtaleinngåelse ved fjernsalg

Forbrukere - Forbrukeren er enhver naturlig person som inngår en rettslig handel hvis formål hverken kan tilregnes handels- eller selvstendig virksomhet - kan gå fra sin avtale ved avtaler mot vederlag under følgende forutsetninger:

Klageadgang

Angrerett
Du har rett til å angre på denne avtalen innen fjorten dager uten å angi grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjeperson som du har utnevnt, som ikke er transportfirmaet, fikk den siste varen overlevert.

For å påberope deg angreretten må du kontakte oss per (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-post: service@bergfreunde.no, telefon: +49 7121/70 12 0) med en entydig forklaring (f. eks. med postlagt brev eller e-post) der du informerer oss om at du ønsker å gå fra din avtale. Du kan bruke vedlagte mal for angreskjema men det er ikke foreskrevet.

For å ivareta angrefristen er det også tilstrekkelig at du sender oss meldingen om at du utøver angrefristen før angrefristen er gått ut.

Virkningen av at angreretten brukes
Hvis du benytter deg av angreretten, må vi umiddelbart tilbakebetale alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inklusiv fraktkostnader (unntatt ekstra kostnader pga. av at du har valgt en annen type forsendelse enn vår standardforsendelse), og senest innen fjorten dager fra den dagen da meldingen om benyttet angrerett ble mottatt av oss. For tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har uttrykkelig avtalt noe annet. Det vil ikke under noen omstendigheter bli beregnet gebyrer for tilbakebetalingen.

Vi kan nekte å utføre tilbakebetaling til vi har mottatt varen i retur, eller til du dokumenterer at du har sendt varen tilbake, alt ettersom hvilket tidspunkt som er det tidligste.

Du må straks, og i alle fall senest inne fjorten dager fra den dagen du meddelte oss at du benytter deg av angreretten, sende eller levere varen til ... oss. Fristen er ivaretatt dersom du sender varen innen utgangen av fristen på fjorten dager. Du må påkoste returforsendelse av varen.

Du må betale for eventuell verditap på varen, dersom det viser seg at verditapet ikke står sammenheng med nødvendig kontroll av varens tilstand, egenskaper og funksjonsmåte.


Angreretten er utelukket ved avtaler

  • om levering av varer som ikke er prefabrikkert og der det for framstilling er nødvendig at forbrukeren gjør individuelle valg eller avgjørelser, eller der varen klart er tilpasset forbrukerens personlige behov,
  • om levering av varer som forderver raskt eller der forfallsdatoen raskt overskrides,
  • om levering av aviser, tidsskrifter og magasiner med unntak av abonnementskontrakter.

Angreretten bortfaller før fristen ved avtaler:

  • om levering av forseglede varer som av helserelaterte eller hygieniske årsaker ikke er egnet til å returneres når forseglingen er fjernet etter levering,
  • om levering av varer når disse etter leveranse på grunn av sin beskaffenheten er blitt blandet med andre varer og ikke kan skilles ut igjen,
  • om levering av audio- eller videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakning hvis forseglingen ble fjernet etter leveranse,

B) Mal - Angreskjema

Mal - Angreskjema

(Dersom du ønsker å tilbakekalle avtalen, bes du fylle ut dette skjemaet og sende det tilbake til oss.)

Til Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-post: service@bergfreunde.no

Herved tilbakekaller jeg/vi (*) avtalen som jeg/vi (*) har inngått over kjøpet av følgende varer (*)/ utførelsen av følgende tjeneste (*)

Bestilt den (*)/mottatt den (*)

Navn på forbruker(e)

Adresse til forbruker(e)

Underskrift til forbruker(e) (kun ved papir-melding)

Dato

_______________
(*) Stryk det som ikke passer

€ 5 straks
For din neste bestilling
Nei takk.