Personvernerklæring for Bergfreunde GmbH

I denne personvernerklæringen vil Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, telefon: +49 7121/70 12 0, e-post: service@bergfreunde.no (heretter «vi», «oss») informere deg om hvordan vi behandler personopplysninger når du besøker nettstedet vårt og bruker nettbutikken.

1. Hvilke personopplysninger registrerer vi om deg?

Personopplysninger er alle opplysninger om en bestemt eller identifiserbar fysisk person, som du oppgir til oss eller som opprettes hos oss eller som vi samler inn. Dette omfatter blant annet:

Registreringsdata: Når du bestiller varer i nettbutikken vår, kan du registrere deg og åpne en kundekonto. Som en del av denne registreringen, må du oppgi navn og kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse) og opprette et personlig passord.

Bestillingsdata i nettbutikken: Når du bestiller varer i nettbutikken vår (med kundekonto eller som gjest), behandles de dataene som du oppgir, og opplysninger om deg (spesielt leveringsadresse og betalingsdata) samt informasjon som du har gitt til oss. I tillegg registrerer vi informasjon om tid, omfang og eventuelt stedet for bestillingen din.

Andre innholdsdata: Ved bruk av andre tjenester på nettstedet, f.eks. skjema, nyhetsbrev, deltakelse i konkurranser eller blogginnlegg, behandles de opplysningene som du oppgir, og opplysninger om deg samt informasjon som du har gitt til oss.

Bruksdata: Når det gjelder bruken av nettstedet vårt, oppretter vi bruksprofiler med et pseudonym, som vi bruker til å finne ut hvordan nettstedet vårt blir brukt.

Serverloggdata: Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi data (data og klokkeslett for når du var inne på nettstedet, hvilke sider du har åpnet og filer du har bedt om samt typen og versjonen til nettleseren din, type og operativsystem for enheten du bruker, og IP-adressen din) midlertidig på serverne våre.

2. Til hva og på hvilke juridiske grunnlag og hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

2.1 Kundekonto

Hvis du registrerer en personlig kundekonto, behandler vi registreringsdata til å opprette og administrere kundekontoen din samt for å avvikle bestillinger. Som registrert kunde har du (ved å bruke e-postadresse og passordet du har opprettet) tilgang til din personlige kundekonto, der du blant annet kan se bestillingshistorikk og lagre eller endre dine personlige innstillinger (f.eks. innstillinger for passord, nyhetsbrev, regninger og leveringer).

Juridisk grunnlag for behandlingen er for å levere vår legitime interesse iht. § 6 (1) pkt. f GDPR, den ovennevnte tjenesten «Kundekonto» til deg eller gjennomføre brukskontrakten med deg (§ 6 (1) pkt. b GDPR).

Disse dataene slettes når registreringen på nettstedet vårt eller kundekontoen blir slettet eller endret.

Du kan motsette deg en behandling av opplysningene på grunnlag av § 6 (1) pkt. f GDPR. Vi kan da i utgangspunktet fremlegge påkrevde grunner til behandlingen for å fortsette å behandle data. For bruk av en kundekonto kommer vi ikke til å gjøre dette, og følgende gjelder: Kundekontoen må da slettes, og er ikke lenger tilgjengelig for deg. Vær oppmerksom på at vi muligens lagrer dataene om bestillinger som du kan se på kundekontoen din, i en lengre periode (se 2.2 for mer informasjon om dette).

2.2 Ihre bestilling

Vi behandler dine bestillingsdata (slik som navn, adresse, e-postadresse, leveringsbetingelser og annen bestillingsinformasjon) for å avvikle bestillingen og leveringen av den bestilte varen. I tillegg, avhengig av betalingsmetoden du har valgt, behandler vi eller våre betalingstjenester (se 3.2.1) betalingsinformasjonen som kreves av betalingsmåten. Vi lagrer vi f.eks. IBAN og BIC, betalingstjenesteleverandører lagrer kredittkortnummer, Paypal-kontoopplysninger, etc.

Juridisk grunnlag for behandlingen er fullførelsen og oppfyllelsen av kjøpsavtalen for de bestilte varene, § 6 (1) pkt. b GDPR.

Disse dataene slettes når de ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av kontrakten (inkludert kundeservice og garanti), med mindre loven krever at vi lagrer dem, f.eks. på grunn av handels- eller skatterettslige plikter til oppbevaring.

2.3 KOMMENTARFUNKSJONER

Hvis du legger inn en kommentar på bloggen vår «Basecamp», der vi publiserer forskjellige artikler om temaer som reise, friluftsliv og utstyr, vil vi behandle navnet og e-postadressen din, som du må oppgi før du bruker kommentarfunksjonen, selve kommentaren, URL (hvis relevant, til din egen blogg), dato og klokkeslett for kommentaren, data om enheten du bruker samt IP-adressen din, slik at vi kan forsvare oss mot erstatningsansvar grunnet publisering av ulovlig innhold og kontakte deg hvis en tredjepart motsetter seg kommentaren din. I tillegg kan du vurdere og kommentere produktene fra nettbutikkene våre på nettstedet www.bergfreunde.no; denne funksjonen forutsetter registrering som kunde og påmelding (som vi også kan bruke til å identifisere deg). På nettstedet vårt vil vi vise fornavnet du har oppgitt, datoen og klokkeslettet samt eventuelt stedet du kommer fra sammen med innlegget.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er, i samsvar med artikkel 6 (1) bokstav f i personvernforordningen, vår berettigede interesse som beskrevet ovenfor.

Du kan motsi deg behandlingen av personopplysningene dine på grunnlag av artikkel 6 (1) bokstav f i persovernforordningen. Hvis vi kan påvise tvingende berettiget grunnlag for den aktuelle behandlingen, kan vi generelt fortsette med den; for kommentarene dine på bloggen vår gjelder imidlertid: Kommentaren din blir slettet.

Utover dette vil disse personopplysningene bli slettet, hvis de ikke lenger er nødvendige for det ovennevnte formålet.

2.4 Forespørsler fra deg

Hvis du sender oss forespørsler ved å bruke et kontaktskjema, via e-post eller via telefon, behandler vi opplysningene du har oppgitt der, til å svare på forespørselen din. Vi behandler også IP-adressen din og dato/klokkeslett for forespørselen, for å unngå misbruk av kontaktskjemaet.

Juridisk grunnlag for behandlingen er vår legitime interesse iht. § 6 (1) pkt. f GDPR for å levere den ovennevnte tjenesten «Forespørsel» til deg. Hvis forespørselen retter seg mot innledning eller avvikling (inkludert kundeservice eller garanti) av en avtale, er ytterligere juridisk grunnlag for behandlingen § 6 (1) pkt. b GDPR.

Du kan motsette deg behandlingen på grunnlag av § 6 (1) pkt. f GDPR. Vi kan da vise påkrevde grunner for behandlingen for å fortsette behandlingen. Dette kan spesielt i dette tilfellet være nødvendig for å kunne bevise tidligere kommunikasjon og forespørsler fra deg. Hvis det ikke foreligger slike nødvendige grunner, stopper vi kommunikasjonen med deg og sletter de innsamlede dataene.

Disse dataene slettes hvis vår kommunikasjon med deg er ferdig, dvs. hvis situasjonen er løst og det ikke finnes noen ytterligere interesse for lagring eller ingen ytterligere juridiske plikter for lagring.

2.5 Konkurranser

Hvis du deltar i en av våre konkurranser, bruker vi opplysningene dine (f.eks. navn, e-postadresse) til å gjennomføre konkurransen, spesielt også til informasjon om og eventuelt forsendelse av en premie.

Juridisk grunnlag for behandlingen er samtykket ditt når du deltar i konkurransen (§ 6 (1) pkt. a GDPR). Dataene blir slettet når den respektive konkurransen er ferdig og resultatene er registrert. Ytterligere bruk av dataene dine til andre formål, f.eks. reklame, skjer kun hvis du har uttrykkelig gitt ditt samtykke for det.

2.6 Reklame og produktutvikling (nyhetsbrev, etc.), rett til innvending

Vi vil bruke de dataene som du har oppgitt under bruk av nettstedet vårt, eller dataene som vi har samlet inn, for å informere deg om produktene og tjenestene våre («Bergfreunde-tjenester») (reklame) eller for å forbedre våre tilbud og tjenester (produktutvikling).

På grunnlag av et uttrykkelig samtykke kan du abonnere på vårt gratis e-postnyhetsbrev på nettsiden vår. Med vårt e-postnyhetsbrev informerer vi deg regelmessig om hele vårt tilbudsspekter. I den forbindelse behandles de opplysningene som innhentes ved registrering (opplysninger merket som pliktfelt er nødvendig for mottaket, felt merket som frivillig brukes kun for titulering og valg av vist informasjon). Vi behandler da opplysninger om din brukeradferd etter at vi har sendt deg e-postene (f.eks. klikkadferd). Du kan alltid avregistrere deg fra vårt nyhetsbrev (for å gjøre det, se lenger ned).

Uten spesielt samtykke kontakter vi deg, i tillegg til vårt E-postnyhetsbrev, individuelt per E-post med informasjon, tilbud og fordelskampanjer tilknyttet Bergfreunde-tjenester og rundspørringer om kundetilfredshet som er spesielt tilpasset dine interesser hhv. bruk, men kun når og i den utstrekning (a) vi har fått din E-postadresse i sammenheng med salg av en vare eller tjeneste, (b) vi bruker den for direkte reklame for egne lignende varer eller tjenester, og (c) du ikke har reservert deg mot slik e-post (hvordan du reserverer deg, se nedenfor). Du blir informert om denne bruken og din reservasjonsrett når du oppgir din e-postadresse. Vi behandler da opplysninger om din brukeradferd etter at vi har sendt deg e-postene (f.eks. klikkadferd).

Over telefon tar vi bare kontakt med deg med ditt uttrykkelige samtykke med informasjon, tilbud og fordelskampanjer tilknyttet Bergfreunde-tjenester som er tilpasset deg personlig basert på dine interesser/bruk.

Vi vil sende deg trykt postreklame også uten samtykke ev. i det omfanget loven tillater for Bergfreunde-tjenester.

Juridisk grunnlag for behandlingen er ditt samtykke (§ 6 (1) pkt. a GDPR) og våre berettigede interesser (§ 6 (1) pkt. f GDPR), eventuelt i forbindelse med § 7 pkt. 3 i den tyske UWG.

For reservasjon mot reklame gjelder: Hvordan vi informerer deg ved innhenting av personopplysninger og ved enhver bruk av direkte reklame, kan du til enhver tid - helt eller delvis - i en bestemt form reservere deg mot behandlingen av dine personopplysninger for reklameformål og produktutvikling samt den kontakten som da skjer, eller eventuelt tilbaketrekke et tidligere gitt samtykke. Vennligst bruk de tilgjengelige funksjonene (f.eks. avregistreringsfunksjonen i din personlige kundekonto) eller send oss en skriftlig melding (emne: personvern) eller en e-post til de kontaktdata som er angitt under punkt 8. En slik reservasjon er gratis for deg, dvs. det påløper ingen andre kostnader for formidlingen av reservasjonen enn de respektive grunngebyrene. Alle reservasjoner vi har mottatt og bekreftet gjelder fra kl. 06:00 neste dag/arbeidsdag. Vi ber om forståelse for at det i enkelte tilfeller kan forekomme at du i løpet av behandlingen blir kontaktet en gang til.

Vi sletter disse dataene etter din innsigelse eller tilbakekalling av et eventuelt samtykke, eller senest etter at bruken er ferdig. Det er også mulig at de lagres i aggregert, anonymisert form. Hvis det er nødvendig, lagrer vi informasjon om innsigelsen din, for å forhindre at du blir kontaktet videre.

2.7 For å tilgjengeliggjøre nettstedet og levere tjenester

Behandlingen av serverloggdata er nødvendig for å gjøre nettstedet tilgjengelig og levere tjenester av tekniske grunner, og deretter for å opprettholde systemsikkerhet.

Juridisk grunnlag for behandlingen er for å utføre vår legitime interesse i å tilgjengeliggjøre nettstedet med våre tjenester (§ 6 (1) pkt. f GDPR). Behandlingen er nødvendig for å bruke nettstedet vårt, og det er ikke mulig å motsette seg dette.

Disse dataene slettes senest etter 12 dager.

Serverloggdataene blir deretter eventuelt brukt anonymt til statistiske formål og for å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt. Serverloggdata knyttes ikke med dine personopplysninger og slås ikke sammen med andre personopplysningskilder.

3. Overføring av data

3.1 Overføring av data til prosessorer

I noen tilfeller bruker vi tjenesteleverandører i betraktning av de juridiske kravene ved en ordrebehandling, dvs. på grunnlag av en kontrakt på våre vegne, i henhold til våre instruksjoner og under vår kontroll.

Prosessorer er spesielt

  • tekniske tjenesteleverandører som vi bruker til å tilgjengeliggjøre nettstedet vårt, f.eks. tjenesteleverandør for programvarevedlikehold, datasenterdrift og hosting
  • tekniske tjenesteleverandører som vi bruker til å levere funksjonalitet, f.eks. teknisk nødvendige informasjonskapsler.
  • Tjenesteleverandører for praktisk gjennomføring av reklame og markedsføring, f.eks. tjenesteleverandører for sending av e-post og analyseinformasjonskapsler.

I disse tilfellene forblir vi ansvarlige for databehandlingen – overføringen og behandlingen av personopplysninger til eller av våre prosessorer er basert på det juridiske grunnlaget som tillater oss å behandle dataene. Det er ikke nødvendig med et eget juridisk grunnlag.

3.2 Dataoverføring til tredjeparter

Vi overfører delvis dataene dine også til tredjeparter, dvs. partnere som vi samarbeider med utenfor en ordrebehandling. Disse partnerne leverer sine tjenester under eget ansvar. For behandling av dataene dine av partnere gjelder utelukkende deres retningslinjer for personvern.

3.2.1 Leverandører for betalingstjenester

For å gjennomføre bestillingene dine, overfører vi betalingsinformasjon til leverandører for betalingstjenester som avvikler betalingsprosessen knyttet til bestillingene. Dette gjelder spesielt PayPal, payolution og banken din. Juridisk grunnlag for overføringen er gjennomføringen av kontrakten med deg, § 6 (1) pkt. b GDPR.

Ved kjøp mot faktura og ev. andre payolution betalingsmetoder i betydning av våre alminnelige forretningsvilkår, formidler vi dessuten data om din bestilling til Payolution GmbH og net-m privatbank 1891 AG, som vi overdrar vårt krav på kjøpsprisen til. For å kunne ta en avgjørelse om kjøp av fordringen, sjekker de ovennevnte firmaene kredittverdigheten. Hjemmel for formidlingen er ditt uttrykkelige samtykke som du under bestillingen ga til at vi overfører dine data til Payolution GmbH og net-m privatbank 1891 AG, og særlig til at de behandler disse data som egne ansvarshavende (personvernforordningen art. 6 (1) bokstav a); ordlyden på dette samtykket kan du laste ned her.

Personvernopplysninger fra Payolution GmbH om deres behandling av dine personlige data som ansvarshavende finner du her.

Personvernopplysninger fra net-m privatbank 1891 om deres behandling av dine personlige data som ansvarshavende finner du her.

3.2.2 Kjøperbeskyttelse / Vurderinger

For å vise vårt Trusted Shops-sertifikat og eventuelle innsamlede evalueringer samt tilbudet om Trusted Shops-produkter for kjøpere etter at du har bestilt en bestilling, er Trusted Shops-merket integrert på dette nettstedet.

Dette brukes til å beskytte våre legitime interesser i optimal markedsføring av tilbudet vårt, som overveier i sammenheng med en interessevurdering, i henhold til §. 6 (1) pkt. f GDPR. Trust-merket og tjenestene knyttet til dette, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når Trust-merket vises, lagrer nettserveren automatisk en såkalt serverloggfil som inneholder f.eks. din IP-adresse, dato og klokkeslett for når det åpnes, overført datamengde og den forespørrende leverandøren (tilgangsdata) og dokumenterer spørringen. Disse tilgangsdataene blir ikke evaluert, og overskrives senest syv dager etter at du har besøkt siden.

Ytterligere personopplysninger blir bare overført til Trusted Shops hvis du har samtykket i dette, hvis du har bestemt deg for å bruke Trusted Shops-produkter etter en bestilling, eller hvis du allerede har registrert deg for bruk. I dette tilfellet gjelder kontraktsavtalen mellom deg og Trusted Shops.

3.2.3 Logistikkbedrifter

For vår varetransport til deg formidler vi dine adresse- og kontaktdata i den utstrekning det er nødvendig til logistikkforetak (som regel DHL). For transport innenfor Tyskland er dette navn, ev. firma, og postadresse / hentested og tilhørende tillegg til adressen. I denne sammenheng sender vi deg ev. lenker eller koder for sporing av forsendelsen; vær oppmerksom på at vi for dette formål ikke gir din e-postadresse videre til logistikkforetaket. Hvis de skriver direkte til deg (f.eks. også for å avtale en konkret leveringstid), har du sannsynligvis abonnert på en tilsvarende tjeneste hos logistikk- og transportforetaket og har gitt samtykke til denne bruken. Ved levering i andre land kan det på grunn av leveringsmåte hhv. lokale forhold være nødvendig med andre opplysninger (f.eks. e-postadresse eller telefonnummer), for at den som leverer skal kunne finne hhv. nå deg; dette ser du da i forbindelse med adresseopplysningene. Hjemmel for formidlingen er gjennomføringen av avtalen med deg, personvernforordningen art. 6 (1) bokstav b.

For retur fra deg til oss tilbyr vi deg som frivillig service (for å forenkle og spare kostnader) å generere porto og returetikett via vår nettside. For å generere etiketten blir du ført fra vår nettside til returportalen til DHL (selvfølgelig kan du også bestille dette direkte hos et logistikkforetak). For å gi deg best mulig service, sender vi personopplysningene fra bestillingen som behøves for å lage etiketten til DHL (dvs. bilagsnummer, postnummer, navn og adresse samt e-postadresse). Disse opplysningene er nødvendig for at etiketten blir riktig utfylt, sendt til deg over e-post så du kan skrive den ut selv, og beregnet. Dette gjør det lettere for deg fordi du ikke må legge inn disse opplysningene selv; i stedet må vi sende dem videre (via et sikkert skjema) til DHL. På vår nettside opplyser vi spesielt om dette før bruk av denne tjenesten. Hjemmel for formidlingen er ytelse av en service som du har spurt om, hhv. forberedelsen av en avtale med logistikkforetaket, personvernforordningen art. 6 (1) bokstav b.

3.2.4 Sosiale nettverk

Vårt nærvær i nettverk og plattformer i sosiale medier tjener til en bedre, aktiv kommunikasjon med våre kunder og interessenter. Der opplyser vi om våre produkter og spesielle kampanjer. Når du besøker våre steder i sosiale medier, kan dine personopplysninger automatisk samles inn og brukes for markedsforsknings- og reklameformål. Blant annet blir det fra disse opplysningene satt opp såkalte brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer. Disse kan brukes for eksempel til, innenfor og utenfor plattformene, å vise reklame som antagelig tilsvarer dine interesser. For disse formålene blir det som regel lagt igjen informasjonskapsler på din enhet. I disse informasjonskapslene lagres besøksadferden og brukernes interesser.

I henhold til personvernforordningen art. 6, 1. ledd, bokstav f er formåle med denne databehandlingen - med interesseavveningen som utgangspunkt - å ivareta våre berettigede og overveiende interesser i en optimert fremstilling av vårt tilbud og en effektiv kommunikasjon, samt direkte markedsføring med kunder og interessenter. Hvis du av den respektive operatøren av plattformen i sosiale medier blir bedt om samtykke til databehandlingen, f.eks. ved bruk av en avhukingsboks, er dette hjemmelen for databehandlingen, personvernforordningen art. 6, 1. ledd, bokstav a.

Hvis den ovennevnte operatøren i sosiale medier har sitt hovedkontor i USA, gjelder følgende: for USA foreligger det en rimelighetsavgjørelse fra Europakommisjonen. Dette bygger på EU-US Privacy Shield. Du kan se et aktuelt sertifikat for det respektive foretaket her.

Detaljerte opplysninger om tilbyderens databehandling på deres sider og en kontaktmulighet samt dine respektive rettigheter og innstillingsmuligheter for vern av din privatsfære, særlig muligheter for innvendinger (opt-out), kan du se i tilbyderens opplysninger om personvern med lenken nedenfor. Hvis du trenger hjelp til dette, kan du også henvende deg til oss.

Del

Hvis du vil dele en av nettsidene våre på et sosialt nettverk (f.eks. Facebook eller Twitter), og klikker på knappen «Del», blir denne informasjonen overført til det sosiale nettverket. Dette forutsetter at du er logget inn på det sosiale nettverket. Juridisk grunnlag for behandlingen er for å utføre vår legitime interesse i å kunne tilby deg en mulighet til å dele innhold med andre, § 6 (1) pkt. f GDPR.

Facebook fansider

Vi driver en fanside på Facebook for informasjon om våre produkter og kampanjer. Du finner den under: https://www.facebook.com/bergfreunde Data om besøkere på vår fanside blir innsamlet og behandlet for forskjellige formål.

Ved hjelp av data om bruk av fansiden setter Facebook opp anonymiserte vurderinger, som er tilgjengelige for oss til forbedring av vårt tilbud. Denne vurderingen, kalt "Insights", skjer i felles ansvar mellom Facebook og oss. Grunnlaget for dette er en avtale mellom de felles ansvarlige i henhold til personvernforordningen art. 26, som du kan se her. Tilsvarende er Facebook Ireland Ltd. den primære ansvarlige for databehandlingen og at vedkommendes rettigheter blir ivaretatt, særlig om opplysninger, sletting eller innvendinger. Du finner nærmere opplysninger her om Facebook Irelands databehandling for insights og om hvordan rettighetene gjøres gjeldende.

Bortsett fra insights behandler Facebook videre personlige data på eget ansvar, for eksempel for å utføre tjenester eller reklame. Flere opplysninger om dette kan du se her.

4. Informasjonskapsler og nettanalyse

4.1 Hva er informasjonskapsler?

For at vår nettside skal være så brukervennlig som mulig, og for å gjøre vår reklame mer relevant for dem som besøker vår nettside, bruker vi og våre partnere såkalte „informasjonskapsler“. Informasjonskapsler (cookies) er små filer som lagres på besøkerens sluttenhet. De gjør det mulig å bevare opplysninger over et bestemt tidsrom og å identifisere besøkerens sluttenhet. Dette skjer delvis også ved bruk av såkalte sporingspiksler, som ikke legges på harddisken til en besøker, men på samme måte som en informasjonskapsel kan være til hjelp ved identifisering av sluttenheten. I det følgende er både informasjonskapsler i sin tekniske betydning og sporingspiksler og lignende tekniske metoder omfattet av begrepet „informasjonskapsler“.

Når du besøker våre nettsider for første gang, viser startsiden et banner med teksten for å akseptere informasjonskapsler. Hvis du gir ditt samtykke der eller i våre innstillinger av informasjonskapsler, blir dette samtykket lagret i din nettleser, slik at vi ikke må vise denne anmerkningen på nytt på hver side. Hvis denne anmerkningen mangler i din nettleser (f.eks. ved at du sletter nettleserforløpet), blir denne anvisningen vist ved et nytt besøk på våre nettsider.

4.2 Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

På denne nettsiden bruker vi fire (4) forskjellige kategorier av informasjonskapsler: Nødvendige informasjonskapsler, uten disse ville funksjonaliteten på vår nettside være innskrenket, og dessuten valgfrie funksjonelle, analyse- og markedsføringsinformasjonskapsler, disse stammer som regel fra andre tilbydere:

4.2.1 Nødvendige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er uunnværlige for å gjøre det mulig for deg å bevege deg på våre nettsider og bruke funksjonene. De lagrer for eksempel hvilke produkter du har lagt i varekurven eller fremgangen i din bestilling, eller de lagrer om du samtykker i bruken av informasjonskapsler og hva du har valgt i innstillingen av informasjonskapsler.

Disse informasjonskapslene samler ikke inn noen opplysninger om deg for å bruke dem for markedsføring, eller om hvor på Internett du har vært. Disse informasjonskapslene er som regel spesifikke for økten og utløper etter ditt besøk på nettsiden (økt), hvis ikke den respektive funksjonaliteten krever at de lagres ut over dette (f.eks. lagring av innstillingen av informasjonskapsler).

En deaktivering av denne kategorien av informasjonskapsler ville helt eller delvis innskrenke nettsidens funksjon. Dette er derfor ikke mulig.

Rettslig grunnlag for bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler og behandling av dine data med disse informasjonskapslene er vår berettigede interesse til å vise deg funksjonene på vår nettside og stille dem til disposisjon for bruk, personvernforordningens art. 6 (1) bokstav f.

4.2.2 Funksjonelle informasjonskapsler

Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler til å forbedre og forenkle bruken og ytelsen på vår nettside og tilby deg ytterligere valgfrie funksjoner.

For eksempel for å gjøre lasting av nettsiden raskere, bruker vi teknologier fra RichRelevance Inc., 303 Second Street, Suite 350, San Francisco, CA 94107, USA.

Rettslig grunnlag for bruk av de funksjonelle informasjonskapslene og behandling av dine data ved tilbyderne av disse informasjonskapslene er ditt tidligere samtykke, personvernforordningens art. 6 (1) bokstav a. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke i innstillingene for informasjonskapsler, som du kan hente opp med lenken nede på nettsiden.

4.2.3 Analyse-informasjonskapsler

Analyse-informasjonskapsler registrerer opplysninger om hvordan besøkere totalt bruker en nettside, for eksempel hvilke sider som oftest hentes opp og om de får feilmeldinger fra nettsider.

Heller ikke disse informasjonskapslene samler inn data som kan identifisere brukerne. De data som samles inn med disse informasjonskapslene blir ikke ført sammen med andre opplysninger om våre besøkere. Alle opplysninger som samles inn ved hjelp av disse informasjonskapslene, tjener utelukkende til å forstå og forbedre nettsidens funksjonalitet og tjenester.

Rettslig grunnlag for bruk av analyse-informasjonskapslene og behandling av dine data ved tilbyderne av disse informasjonskapslene er ditt tidligere samtykke, personvernforordningens art. 6 (1) bokstav a. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke i innstillingene for informasjonskapsler, som du kan hente opp med lenken nede på nettsiden.

(1) Google Analytics
For analyse av våre nettsider bruker vi for eksempel Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. De opplysningene som skapes ved bruk av Google Analytics om din bruk av denne nettsiden overføres og lagres på en Google-server i USA. Ved aktivering av IP-anonymisering på denne nettsiden, vil Google forkorte IP-adressen din som hittil innen medlemslandene i Den europeiske unionen og i andre medlemsland i EØS. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført og lagret på en Google-server i USA og forkortet der.

Særlig vil Google bruke disse opplysningene til å vurdere hvordan brukerne bruker vårt nettilbud, til å sette sammen rapporter om aktiviteter innen dette nettilbudet og til å levere oss andre tjenester som er knyttet til bruken av dette nettilbudet og Internett. Fra de behandlede data kan det da settes opp brukerprofiler under pseudonymer. Google kan dessuten behandle opplysningene for egne formål.

(2) Webtrekk Analytics
Dessuten bruker vi Webtrekk Analytics, et produkt fra Mapp Digital/Webtrekk GmbH, for å innsamle statistiske data om bruken av dette nettilbudet og optimere tilbudet tilsvarende. Dette er et statistikkprogram som anonymiserer bruken, hhv. tar den opp under pseudonym. Bruken av Webtrekk gjør en pseudonymisert analyse av brukeradferden mulig for oss, der opplysninger som nettleseren overfører blir registrert og vurdert.

4.2.4 Markedsførings-informasjonskapsler

Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å tilpasse reklamen målrettet etter deg og dine interesser. De tjener også til å innskrenke hvor ofte du ser den samme reklamen, måle reklamekampanjens virkning og forstå personers adferd etter å ha sett en reklame.

Disse informasjonskapslene blir vanligvis satt av reklamenettverk med samtykke fra nettsidedrifteren (dvs. i dette tilfellet fra oss) på hans sider. De registrerer at en bruker har besøkt en nettside og gir disse opplysningene videre til andre, f.eks. reklameforetak, hhv. tilpasser selv reklamen tilsvarende. Ofte er de knyttet til en nettsidefunksjonalitet som blir stilt til disposisjon av dette foretaket. Vi bruker derfor disse informasjonskapslene til å sette opp en tilknytning til sosiale nettverk, som så kan bruke opplysningene om ditt besøk til å tilpasse reklamen på andre nettsider målrettet etter deg, og for å stille opplysninger om ditt besøk til disposisjon for de reklamenettverkene som vi bruker, for at du dermed senere på grunnlag av din nettleseradferd får se nøyaktig den reklamen som potensielt virkelig interesserer deg. Heller ikke i disse tilfellene blir de data som samles inn med disse informasjonskapslene ført sammen med andre opplysninger om våre besøkere.

Rettslig grunnlag for bruk av markedsførings-informasjonskapslene og behandling av dine data ved tilbyderne av disse informasjonskapslene er ditt tidligere samtykke, personvernforordningens art. 6 (1) bokstav a. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke i innstillingene for informasjonskapsler, som du kan hente opp med lenken nede på nettsiden.

4.3 Liste over funksjonelle, analyse- og markedsførings-informasjonskapsler

Her kan du hente opp listen over de informasjonskapslene som vi bruker og de tilbyderne som ved hjelp av informasjonskapslene får personrelaterte data om deg, samt informasjonskapslenes løpetid. Der får du flere opplysninger om de enkelte tilbyderne og informasjonskapslene.

Hvis du i stedet vil ha flere opplysninger om disse informasjonskapslene fra oss, kan du henvende deg til de kontaktdata som er oppgitt under nr. 8.

4.4 Vordan kann jeg erklære hhv. Tilbakekalle mitt samtykke?

Når du besøker vår nettside for første gang, viser startsiden en anmerkning om personvern med teksten for å akseptere valgfrie informasjonskapsler. Ved å klikke på „Velg alle“ på startsiden eller i de enkelte kategoriene (funksjonelle, analyse- og markedsførings-informasjonskapsler) under menyen „Innstillinger for informasjonskapsler“ gir du ditt samtykke til å sette disse informasjonskapslene. Disse innstillingene kan du til enhver tilpasse og endre i innstillingene for informasjonskapsler, som du kan hente opp med lenken nede på nettsiden.

Du kan også forhindre bruken av alle informasjonskapsler ved å endre innstillingene for informasjonskapsler tilsvarende i din nettleser. Vi viser imidlertid til at funksjonaliteten på våre nettsider i dette tilfellet er innskrenket, når også teknisk nødvendige informasjonskapsler blir blokkert. Du kan selvfølgelig også lese flere opplysninger om informasjonskapsler og de enkelte tilbyderne f.eks. på nettsiden www.youronlinechoices.com, og der kan du motsi bruksbasert nettreklame med enkelte eller alle verktøy.

5. Koblinger

Vi bruker koblinger til andre steder vi er på Internett, på nettstedene og tredjeparts tjenester, f.eks. sosiale medier som Facebook, Twitter eller YouTube. Kun disse tredjepartene er ansvarlig for databehandling av slike andre tjenesteleverandører på deres nettsteder, og deres retningslinjer for personvern gjelder.

6. Sikkerhet

Vi og tjenesteleverandørene våre iverksetter tekniske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte personopplysninger som vi administrerer, mot tilfeldig eller målrettet manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang av uautoriserte personer. Databehandlingen og sikkerhetstiltakene forbedres kontinuerlig i henhold til teknologiske fremskritt.

Når dine personopplysninger overføres til oss, brukes en kryptering ved hjelp av Secure Socket Layer (SSL). Personopplysninger som utveksles mellom deg og oss og andre relevante selskaper, blir hovedsakelig overført via moderne krypterte forbindelser.

Våre ansatte og tjenesteleverandører har selvsagt taushetsplikt.

7. Dine rettigheter om informasjon, retting, sperring sletting

Alle naturlige personer som vi behandler personopplysningene til, har i hovedsak (dvs. avhengig av de respektive forutsetningene) følgende rettigheter ovenfor oss:

  • Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, gir vi deg gjerne informasjon om dataene som er lagret om deg (§ 15 GDPR).
  • Du har rett til å korrigere feil og ufullstendige data (§ 16 GDPR).
  • Du har rett til å sperre/begrense behandlingen eller slette personopplysninger som ikke lenger er nødvendige eller som er lagret av juridiske grunner (§ 17, 18 GDPR).
  • Du har rett til overføring av dataene dine i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, hvis du har gitt oss dataene på grunn av et samtykke eller på grunn av en kontrakt mellom oss og deg (§ 20 GDPR).
  • Du har til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine for direkte reklame (§ 21 pkt. 2 og 3 GDPR).
  • Du har en motsigelsesrett på grunn av en behandling på grunnlag av en legitim interesse, der vi kan fremlegge våre nødvendige grunner (§ 21 pkt. 1 GDPR). Ovenfor har vi gjort deg oppmerksom på når du har denne rettigheten.
  • Hvis du har gitt samtykke til en databehandling, kan du tilbakekalle det når som helst med virkning for fremtiden, dvs. lovligheten for databehandlingen frem til tidspunktet for kanselleringen forblir uberørt. Etter tilbakekalling av et samtykke kan du eventuelt ikke bruke tjenestene våre lenger.

Send en skriftlig forespørsel (emne: Personvern) eller en e-post til kontaktopplysningene under punkt 8. Vi forbeholder oss retten til å bekrefte identiteten din slik at dine personopplysninger ikke blir avslørt for uvedkommende.

Du har også rett til å sende inn en klage til et tilsynsorgan for databeskyttelse.

8. Personvernansvarlig

Vår personvernansvarlig her:

Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG

Kontakt: Ostengasse 14, 93047 Regensburg

datenschutz@bergfreunde.de

9. Endringer

Fra tid til annen er det nødvendig å tilpasse innholdet i personvernerklæringen. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre innholdet når som helst. Da kommer vi til å publisere den endrede versjonen av personvernerklæringen her. Du bør derfor lese gjennom personvernerklæringen hvis du går inn på nettstedet vårt ved en senere anledning.


Versjon august 2020

€ 5 straks
For din neste bestilling
Nei takk.