Personvernerklæring for Bergfreunde GmbH

I denne personvernerklæringen vil Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, telefon: +49 7121/70 12 0, e-post: service@bergfreunde.no (heretter «vi», «oss») informere deg om hvordan vi behandler personopplysninger når du besøker nettstedet vårt og bruker nettbutikken.

1. Hvilke personopplysninger registrerer vi om deg?

Personopplysninger er alle opplysninger om en bestemt eller identifiserbar fysisk person, som du oppgir til oss eller som opprettes hos oss eller som vi samler inn. Dette omfatter blant annet:

Registreringsdata: Når du bestiller varer i nettbutikken vår, kan du registrere deg og åpne en kundekonto. Som en del av denne registreringen, må du oppgi navn og kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse) og opprette et personlig passord.

Påmeldingsinformasjon: For å kunne bruke noen av tjenestene på nettsidene våre må man registrere seg (f.eks. nyhetsbrevet via e-post). Til det er det behov for noen opplysninger (f.eks. e-postadresse), man kan supplere med andre opplysninger som er frivillig (f.eks. kjønn, fornavn, fødselsdato, interesser).

Bestillingsdata: Når du bestiller varer i nettbutikken vår (med kundekonto eller som gjest), behandles de dataene som du oppgir, og opplysninger om deg (spesielt kontaktinformasjon, leveringsadresse og betalingsdata) samt informasjon som du har gitt til oss. I tillegg registrerer vi informasjon om tid, omfang og eventuelt stedet for bestillingen din, samt opplysninger om bestillingsforløpet (leveringsopplysninger, sporingsnummer, kansellering, retur)

Innholdsdata: Ved bruk av tjenester på nettstedet, f.eks. skjema, deltakelse i konkurranser eller blogginnlegg, behandles de opplysningene som du oppgir, og opplysninger om deg samt informasjon som du har gitt til oss.

Serverloggdata:: Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi data (data og klokkeslett for når du var inne på nettstedet, hvilke sider du har åpnet og filer du har bedt om samt typen og versjonen til nettleseren din, type og operativsystem for enheten du bruker, og IP-adressen din) midlertidig på serverne våre.

E-post bruksdata: Vi behandler opplysninger om når og hvordan du mottar og bruker våre e-postbaserte nyhetsbrev og andre e-poster (f.eks. service-eposter).

Informasjonskapsler for bruksdata: Såfremt vi på grunnlag av lovlige tillatelser eller med ditt samtykke bruker informasjonskapsler og lignende teknologi (såkalte First-Party-informasjonskapsler), behandler vi ved hjelp av disse teknologiene den innsamlede informasjonen om din bruk av våre tjenester via din sluttenhet, deriblant dato og klokkeslett.

Søkeres personopplysninger: Du kan legge inn en søknad via lenken «Jobs». I forbindelse med dette behandler vi særlig dine hoved- og kontaktdata, CV, brev og vitnemål som du sender oss. Vi ber om og behandler prinsipielt ingen særlige kategorier av personopplysninger som helseopplysninger, med mindre du meddeler disse uten at vi har spurt eller du ønsker at vi skal kunne ta hensyn til lovmessige særegenheter (f.eks. sterke funksjonshemminger).

2. Til hva og på hvilke juridiske grunnlag og hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

2.1 Kundekonto

På nettstedet vårt gir vi brukere muligheten til å registrere seg ved å oppgi personopplysninger. Opplysningene legges inn i et registreringsskjema som overføres til oss og lagres. Vi overfører ikke opplysningene til tredjeparter. På registreringstidspunktet registreres også din nåværende IP-adresse samt dato og klokkeslett for registrering. I forbindelse med registreringsprosessen innhentes også ditt samtykke til behandlingen av disse opplysningene. Det er imidlertid ikke absolutt nødvendig å opprette en kundekonto for å legge inn en bestilling. Det er også mulig å legge inn en bestilling ved hjelp av gjestefunksjonen.

Hvis du registrerer en personlig kundekonto, behandler vi registreringsdata til å opprette og administrere kundekontoen din samt for å avvikle bestillinger. Som registrert kunde har du (ved å bruke e-postadresse og passordet du har opprettet) tilgang til din personlige kundekonto, der du blant annet kan se bestillingshistorikk og lagre eller endre dine personlige innstillinger (f.eks. innstillinger for passord, nyhetsbrev, regninger og leveringer). I tillegg kan du legge inn anmeldelser og kommentarer om produktene våre, samt stille offentlige spørsmål om dem. For disse funksjonene gjelder de generelle forretningsvilkårene for produktanmeldelse.

Juridisk grunnlag for behandlingen er for å levere vår legitime interesse iht. § 6 (1) pkt. f GDPR, den ovennevnte tjenesten «Kundekonto» til deg eller gjennomføre brukskontrakten med deg (§ 6 (1) pkt. b GDPR).

Disse dataene slettes når registreringen på nettstedet vårt eller kundekontoen blir slettet eller endret. Fortsatt lagring av personopplysningene dine kan være nødvendig etter at kontrakten er avsluttet og kundekontoen er slettet, for å overholde kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser. I dette tilfellet vil opplysningene bli slettet umiddelbart etter utløp av de lovbestemte oppbevaringsperiodene.

Du kan motsette deg en behandling av opplysningene på grunnlag av § 6 (1) pkt. f GDPR. Vi kan da i utgangspunktet fremlegge påkrevde grunner til behandlingen for å fortsette å behandle data. For bruk av en kundekonto kommer vi ikke til å gjøre dette, og følgende gjelder: Kundekontoen må da slettes, og er ikke lenger tilgjengelig for deg. Vær oppmerksom på at vi muligens lagrer dataene om bestillinger som du kan se på kundekontoen din, i en lengre periode (se 2.2 for mer informasjon om dette).

2.2 DINE BESTILLINGER

Vi behandler dine bestillingsdata (slik som navn, adresse, e-postadresse, leveringsbetingelser og annen bestillingsinformasjon) for å avvikle bestillingen og leveringen av den bestilte varen. I tillegg, avhengig av betalingsmetoden du har valgt, behandler vi eller våre betalingstjenester (se 3.2.1) betalingsinformasjonen som kreves av betalingsmåten. Vi lagrer vi f.eks. IBAN og BIC, betalingstjenesteleverandører lagrer kredittkortnummer, Paypal-kontoopplysninger, etc.

Juridisk grunnlag for behandlingen er fullførelsen og oppfyllelsen av kjøpsavtalen for de bestilte varene, § 6 (1) pkt. b GDPR.

Disse dataene slettes når de ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av kontrakten (inkludert kundeservice og garanti), med mindre loven krever at vi lagrer dem, f.eks. på grunn av handels- eller skatterettslige plikter til oppbevaring.

2.3 KOMMENTARFUNKSJONER

Hvis du legger inn en kommentar på bloggen vår «Basecamp», der vi publiserer forskjellige artikler om temaer som reise, friluftsliv og utstyr, vil vi behandle navnet og e-postadressen din, som du må oppgi før du bruker kommentarfunksjonen, selve kommentaren, URL (hvis relevant, til din egen blogg), dato og klokkeslett for kommentaren, data om enheten du bruker samt IP-adressen din, slik at vi kan forsvare oss mot erstatningsansvar grunnet publisering av ulovlig innhold og kontakte deg hvis en tredjepart motsetter seg kommentaren din. I tillegg kan du vurdere og kommentere produktene fra nettbutikkene våre på nettstedet www.bergfreunde.no; denne funksjonen forutsetter registrering som kunde og påmelding (som vi også kan bruke til å identifisere deg). På nettstedet vårt vil vi vise fornavnet du har oppgitt, datoen og klokkeslettet samt eventuelt stedet du kommer fra sammen med innlegget.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er, i samsvar med artikkel 6 (1) bokstav f i personvernforordningen, vår berettigede interesse som beskrevet ovenfor.

Du kan motsi deg behandlingen av personopplysningene dine på grunnlag av artikkel 6 (1) bokstav f i personvernforordningen. Hvis vi kan påvise tvingende berettiget grunnlag for den aktuelle behandlingen, kan vi generelt fortsette med den; for kommentarene dine på bloggen vår gjelder imidlertid: Kommentaren din blir slettet.

Utover dette vil disse personopplysningene bli slettet, hvis de ikke lenger er nødvendige for det ovennevnte formålet.

2.4 Forespørsler fra deg

Hvis du sender oss en forespørsel via kontaktskjema, e-post, chattetjenesten eller kundeservice, vil vi behandle personopplysningene dine, e-postadressen og telefonnummeret ditt for å svare på forespørselen. Vi vil også behandle IP-adressen samt dato/klokkeslett for forespørselen for å unngå misbruk av kontaktskjemaet.

Hvis du sender oss flere henvendelser, vil disse samles i systemet vårt for lette besvarelsen.

Noen av disse opplysningene videresendes til tjenesteleverandører i tredjeland som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Vi sikrer at tilstrekkelige garantier, særlig standard personvernbestemmelser, er implementert for å verne om personopplysningene dine (se punkt 3.3).

Juridisk grunnlag for behandlingen er vår legitime interesse iht. § 6 (1) pkt. f GDPR for å levere den ovennevnte tjenesten «Forespørsel» til deg. Hvis forespørselen retter seg mot innledning eller avvikling (inkludert kundeservice eller garanti) av en avtale, er ytterligere juridisk grunnlag for behandlingen § 6 (1) pkt. b GDPR.

Du kan motsette deg behandlingen på grunnlag av § 6 (1) pkt. f GDPR. Vi kan da vise påkrevde grunner for behandlingen for å fortsette behandlingen. Dette kan spesielt i dette tilfellet være nødvendig for å kunne bevise tidligere kommunikasjon og forespørsler fra deg. Hvis det ikke foreligger slike nødvendige grunner, stopper vi kommunikasjonen med deg og sletter de innsamlede dataene.

Disse dataene slettes hvis vår kommunikasjon med deg er ferdig, dvs. hvis situasjonen er løst og det ikke finnes noen ytterligere interesse for lagring eller ingen ytterligere juridiske plikter for lagring.

2.5 Konkurranser

Hvis du deltar i en av våre konkurranser, bruker vi opplysningene dine (f.eks. navn, e-postadresse) til å gjennomføre konkurransen, spesielt også til informasjon om og eventuelt forsendelse av en premie.

Juridisk grunnlag for behandlingen er samtykket ditt når du deltar i konkurransen (§ 6 (1) pkt. a GDPR). Dataene blir slettet når den respektive konkurransen er ferdig og resultatene er registrert. Ytterligere bruk av dataene dine til andre formål, f.eks. reklame, skjer kun hvis du har uttrykkelig gitt ditt samtykke for det

2.6 Reklame og produktutvikling (nyhetsbrev, etc.), rett til innvending

Vi vil bruke de dataene som du har oppgitt under bruk av nettstedet vårt, eller dataene som vi har samlet inn, for å informere deg om produktene og tjenestene våre («Bergfreunde-tjenester») (reklame) eller for å forbedre våre tilbud og tjenester (produktutvikling).

2.6.1 KUNDEDATABASE

I en kundedatabase behandler vi følgende personopplysninger som vi uansett innhenter fra forskjellig interaksjon med deg eller som du har gitt oss ditt samtykke til:

(a) Stamdata omfatter bestemte registreringsopplysninger (f.eks. e-postadresse som identifikasjon, kjønn, tittel, bosted, land) samt registreringsinformasjon som du eventuelt har oppgitt når du bestilte nyhetsbrevet (f.eks. e-postadresse, utvalgte interesser, fødselsdato).

(b) Transaksjonsdata omfatter dine bestillingsopplysninger dersom du har bestilt et produkt hos oss (f.eks. innhold, tidspunkt, antall og type bestilling, omsetninger og rabatter/kuponger, kanselleringer, retur), samt økonomiske nøkkeltall og lønnsomhetsberegninger som avledes eller beregnes ut ifra det.

(c) Bruksdata omfatter serverloggdata, bruksdata fra informasjonskapsler om din surfeadferd på vår nettside (dersom og i den omfang du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine bruksdata fra informasjonskapslene), samt e-postbruksdata om din bruk av våre e-postbaserte nyhetsbrev og kundeeposter (som klikkadferd).

Disse opplysningene behandler vi en gang for å tilpasse vår reklameinformasjon til dine interesser, dvs. for å vise den mest relevante informasjonen som samsvarer med dine interesser samt for å formidle personlige tilbud som er tilpasset dette.

Opplysninger som behandles på denne måten bruker vi i tillegg for å lære mer om etterspørselen etter våre tilbud og tjenester, om hvordan våre nettsider og nyhetsbrev brukes og for å forbedre våre tilbud og tjenester (produktutvikling). Bruken av serverloggdata pågår for alle brukere fram til man fremmer en innsigelse, og gjelder kun dette formålet og en ikke personrelatert bruk som ikke er koblet til andre opplysninger, men kun er pseudonymisert. En personrelatert bruk av serverloggdataene skjer i de tilfeller du har gitt ditt samtykke i forbindelse med samtykke til informasjonskapsler.

Dersom vi bruker tekniske tjenesteleverandører for å drifte og analysere databasen, har disse ikke tilgang til personopplysninger, men kun til pseudonyme data dersom det er nødvendig.

Behandlingens lovlighet når det gjelder bruksdata er ditt samtykke (art. 6 (1) bokstav a GDPR), og når det gjelder stamdata og bestillingsdata samt bruk av opplysningene til produktutvikling er det våre berettigede interesser (art. 6 (1) bokstav f personvernforordningen). Du kan alltid fremme innsigelse mot behandling knytte til reklame og produktutvikling (hvordan du reserverer deg, se punkt 2.6.6).

2.6.2 E-POSTNYHETSBREV

På grunnlag av et uttrykkelig samtykke kan du abonnere på vårt gratis e-postnyhetsbrev på nettsiden vår. Nyhetsbrevet består av vårt Bergfreunde-nyhetsbrev (med produktinformasjon og kampanjer som konkurranser osv.) og Bergfreunde-deals (spesielle tilbud for et produkt). Med vårt e-postnyhetsbrev informerer vi deg regelmessig om hele vårt tilbudsspekter. For best mulig å tilpasse vårt e-postnyhetsbrev til dine interesser, kan du under registreringen spesifisere om du vil motta nyhetsbrev som inneholder produktinformasjon rettet hovedsakelig mot menn eller kvinner. I tillegg behandler vi (a) de opplysningene som innhentes ved registrering (opplysninger merket som pliktfelt er nødvendig for mottaket, felt merket som frivillig brukes for titulering), (b) interesser du eventuelt frivillig har merket av, (c) opplysninger om din brukeradferd etter at vi har sendt deg e-postene (f.eks. klikkadferd), i tillegg (d) opplysninger fra vår kundedatabase (se punkt 2.6.1). Abonnementet kan administreres via innstillingene til nyhetsbrevet som det er link til i hvert e-postnyhetsbrev.

Din registrering for e-postnyhetsbrevet gjelder fra du har sendt en bekreftelse, dette gjør du via en link som vi sender deg i vår bekreftelsesepost. Bekreftelseslinken kobler deg videre til innstillingene for nyhetsbrevet som opprettes for hver abonnent. Hvis du ikke gjør noe mer, får du i framtiden Bergfreunde-nyhetsbrevet og Bergfreunde-deals. I tillegg kan du velge frivillige opplysninger (som brukes for individualisering), om du kun ønsker Bergfreunde-nyhetsbrevet eller Bergfreunde-deals. Du kan alltid trekke ditt samtykke til å motta våre nyhetsbrev (hvordan du reserverer deg, se punkt 2.6.6).

Juridisk grunnlag for behandlingen er ditt samtykke (§ 6 (1) pkt. a personvernforordningen) og våre berettigede interesser (§ 6 (1) pkt. f personvernforordningen), eventuelt i forbindelse med § 7 andre ledd i den tyske UWG.

2.6.3 SERVICE-EPOSTER

I tillegg til vårt e-postnyhetsbrev og uten spesielt samtykke kontakter vi kunder som har handlet hos oss. Dette skjer individuelt per e-post med serviceeposter, som inneholder serviceinformasjon tilpasset kunden (deriblant pleieinformasjon, produsentinformasjon eller tilbud som ligner på kundens bestilling), samt spørreundersøkelser om kundetilfredshet. Du kan motta forespørsler om kundeundersøkelser eller -vurderinger fra oss eller Trusted Shops GmbH på våre vegne som en del av vår Trustbadge (se punkt 3.2.2). Disse service-epostene sender vi imidlertid kun når og i den utstrekning (a) vi har fått din e-postadresse i sammenheng med salg av en vare eller tjeneste, (b) vi bruker denne e-postadressen for direkte reklame for egne lignende varer eller tjenester, og (c) du ikke har reservert deg mot slike e-poster. Du blir informert om denne bruken og din reservasjonsrett når du oppgir din e-postadresse.

For best mulig å tilpasse våre service-eposter til dine interesser, behandles i den forbindelse (a) de opplysningene som innhentes når du kjøper varer/tjenester (b) opplysninger om din brukeradferd etter at vi har sendt deg e-postene (f.eks. klikkadferd), samt (c) opplysninger fra vår kundedatabase (se punkt 2.6.1). Service-e-poster kan administreres via innstillingene til nyhetsbrevet som det er link til i hvert e-postnyhetsbrev.

Du kan alltid reservere deg mot våre service-e-poster (hvordan du reserverer deg, se punkt 2.6.6).

Juridisk grunnlag for behandlingen er ditt samtykke (§ 6 (1) pkt. a personvernforordningen) og våre berettigede interesser (§ 6 (1) pkt. f personvernforordningen), eventuelt i forbindelse med § 7 tredje ledd i den tyske UWG.

2.6.4 TELEFONREKLAME

Over telefon tar vi bare kontakt med deg med ditt uttrykkelige samtykke med informasjon, tilbud og fordelskampanjer tilknyttet Bergfreunde-tjenester som er tilpasset deg personlig basert på dine interesser/bruk.

For best mulig å tilpasse vår informasjon til dine interesser, behandles i den forbindelse (a) de opplysningene som innhentes når du gir ditt samtykke og (b) opplysninger fra vår kundedatabase (se punkt 2.6.1).

Du kan alltid reservere deg mot anrop (hvordan du reserverer deg, se punkt 2.6.6).

Juridisk grunnlag for behandlingen er ditt samtykke (§ 6 (1) bokstav a GDPR), eventuelt i forbindelse med § 7 andre ledd i den tyske UWG.

2.6.5 POSTREKLAME

Vi vil sende deg trykt postreklame også uten samtykke ev. i det omfanget loven tillater for Bergfreunde-tjenester.

For best mulig å tilpasse vår informasjon til dine interesser, behandles i den forbindelse (a) de opplysningene som innhentes når du kjøper varer eller tjenesten og (b) opplysninger fra vår kundedatabase (se punkt 2.6.1).

Du kan alltid reservere deg mot postreklame, moe som du får informasjon i hver postreklame (hvordan du reserverer deg, se punkt 2.6.6).

Juridisk grunnlag for behandlingen er ditt samtykke (§ 6 (1) bokstav f personvernforordningen).

2.6.6 RESERVASJON MOT REKLAME

Hvordan vi informerer deg ved innhenting av personopplysninger og ved enhver bruk av direkte reklame, kan du til enhver tid - helt eller delvis - i en bestemt form reservere deg mot behandlingen av dine personopplysninger for reklameformål og produktutvikling samt den kontakten som da skjer, eller eventuelt tilbaketrekke et tidligere gitt samtykke.

Du har forskjellige muligheter til å reservere deg:

 • Som registrert kunde (se punkt 2.1) kan du i dine kontoinnstilliger velge eller avbestille forskjellige typer og innhold for reklame under menypunktet «Innstillinger for nyhetsbrev».
 • Dersom du mottar e-postnyhetsbrev og service-eposter, kan du bruke linken for avregistrering som disse inneholder. I den nettsiden du får opp via linken kommer du til innstillingene til nyhetsbrevet, der du også kan endre dine innstillinger og opplysninger.
 • Hvis du blir ringt opp i reklameøyemed, kan du fremme din innsigelse mot slikt via vår medarbeider.
 • Hvis du ikke har mulighet til noe av det ovenstående, kan du sende en skriftlig melding (med emneordet: personvern) via kontaktskjemaet på vår nettside, eller ringe vårt kundesenter) eller sende en skriftlig beskjed til e-postadressen oppgitt i kontaktopplysningene under punkt 8.

En slik reservasjon er gratis for deg, dvs. det påløper ingen andre kostnader for formidlingen av reservasjonen enn de respektive grunnprisene for telefonsamtaler osv.

Alle reservasjoner vi har mottatt og bekreftet gjelder fra kl. 06:00 neste dag/arbeidsdag. Vi ber om forståelse for at det i enkelte tilfeller kan forekomme at du i løpet av behandlingen blir kontaktet en gang til.

Vi sletter disse dataene etter din innsigelse eller tilbakekalling av et eventuelt samtykke, eller senest etter at bruken er ferdig. Det er også mulig at de lagres i aggregert, anonymisert form. Hvis det er nødvendig, lagrer vi informasjon om innsigelsen din, for å forhindre at du blir kontaktet videre.

2.7 Din Søknad

Vi behandler opplysningene som du har oversendt oss, eller som vi har innhentet fra offentlige kilder som Internett eller tidligere arbeidsgivere, for å registrere og kontrollere søknader du har sendt inn under «Jobs», gjennomføre søknadsintervjuer, foreta ytterligere undersøkelser så langt det er nødvendig og tillatt, ta interne avgjørelser om søknaden din og gi deg et positivt eller negativt svar.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningen art. 88 i kombinasjon med Tysklands lov om vern av personopplysninger (BDSG) § 26, 1. ledd hhv. 3. ledd (databehandling i forbindelse med en avgjørelse om et ansettelsesforhold) eller ditt samtykke til videre lagring og opptak i søkerpoolen vår i 12 måneder (personvernforordningen art. 6 (1) bokstav a).

Personopplysningene din lagres så lenge de er nødvendige for de ovennevnte formålene og slettes innen 6 måneder hvis søknaden ikke når frem og du har blitt gitt melding om dette. Hvis søknaden godtas, registreres personopplysningene i personalmappen din. Ved et avslag kan du, hvis du ikke allerede tidligere har gitt ditt samtykke til lagring i forbindelse med søkerpoolen vår, på frivillig basis gi ditt samtykke til lengre lagring, for det tilfellet at vi på et senere tidspunkt skulle ha en stilling for deg.

For nettbasert søkeradministrasjon bruker vi til dels tjenesteleverandøren New Work SE («Onlyfy») (se også nr. 3.1 og 3.2.4). Når du legger inn en digital søknad via lenken «Jobs», oppretter Onlyfy en kandidatprofil for deg. Her kan du se og forvalte andre søknader du har sendt inn. Vi har ingen tilgang til denne kandidatprofilen. Onlyfy er ansvarlig for denne kandidatprofilen.

2.8 For å tilgjengeliggjøre nettstedet og levere tjenester

Behandlingen av serverloggdata er nødvendig for å gjøre nettstedet tilgjengelig og levere tjenester av tekniske grunner, og deretter for å opprettholde systemsikkerhet.

Juridisk grunnlag for behandlingen er for å utføre vår legitime interesse i å tilgjengeliggjøre nettstedet med våre tjenester (§ 6 (1) bokstav f i personvernforordningen). Behandlingen er nødvendig for å bruke nettstedet vårt, og det er ikke mulig å motsette seg dette.

Disse dataene slettes senest etter 12 dager.

Serverloggdataene blir deretter eventuelt brukt anonymt til statistiske formål og for å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt. Serverloggdata knyttes ikke med dine personopplysninger og slås ikke sammen med andre personopplysningskilder.

2.9 PODCASTER

Vi kan gi deg tilgang til podcaster som du kan lytte til på ulike måter, for eksempel via nettspillere, podcasttjenester som Apple Podcasts eller Spotify, eller plattformer som YouTube. Hvis vi selv gjør podcasten tilgjengelig for avspilling på servere (f.eks. med nettspiller eller podcasttjeneste), behandler vi serverloggdata for levering av podcasten og denne tjenesten av sikkerhetsmessige og tekniske årsaker.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er nødvendigheten av behandling for å gjøre podcasten tilgjengelig (jf. artikkel 6 (1) bokstav b i personvernforordningen).

Personopplysningene dine vil bli slettet senest etter 2 dager og, hvis de ikke lenger er nødvendige for å levere podcastene, vil de bli lagret anonymt for innhenting og evaluering av statistiske data.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse (jf. artikkel 6 (1) bokstav f i personvernforordningen). Du kan motsi deg behandlingen av personopplysningene dine på grunnlag av artikkel 6 (1) bokstav f i personvernforordningen. Vi kan da i prinsippet påvise tungtveiende berettigede grunner for å fortsette behandlingen.

Hvis du i den forbindelse benytter tredjepartsplattformer, kan det også utføres databehandling av disse tredjepartene (jf. artikkel 5.2 og 5.4).

3. Overføring av data

3.1 Overføring av data til prosessorer

I noen tilfeller bruker vi tjenesteleverandører i betraktning av de juridiske kravene ved en ordrebehandling, dvs. på grunnlag av en kontrakt på våre vegne, i henhold til våre instruksjoner og under vår kontroll.

Prosessorer er spesielt

 • tekniske tjenesteleverandører som vi bruker for å tilby nettstedet og podcastene, for eksempel tjenesteleverandører for programvarevedlikehold, drift av datasentre og hosting
 • tekniske tjenesteleverandører som vi bruker til å levere funksjonalitet, f.eks. teknisk nødvendige informasjonskapsler.
 • Tjenesteleverandører for praktisk gjennomføring av reklame og markedsføring, f.eks. tjenesteleverandører for sending av e-post og analyseinformasjonskapsler samt tjenesteleverandører som drifter kundedatabasen.

I disse tilfellene forblir vi ansvarlige for databehandlingen – overføringen og behandlingen av personopplysninger til eller av våre prosessorer er basert på det juridiske grunnlaget som tillater oss å behandle dataene. Det er ikke nødvendig med et eget juridisk grunnlag.

3.2 Dataoverføring til tredjeparter

Vi overfører delvis dataene dine også til tredjeparter, dvs. partnere som vi samarbeider med utenfor en ordrebehandling. Disse partnerne leverer sine tjenester under eget ansvar. For behandling av dataene dine av partnere gjelder utelukkende deres retningslinjer for personvern.

3.2.1 Leverandører for betalingstjenester

For å behandle bestillingene dine - med unntak av bestillinger betalt med forhåndsbetaling/bankoverføring - overfører vi betalingsinformasjon til betalingstjenesteleverandørene som behandler betalingstransaksjonene knyttet til bestillingene. Nettbutikksiden du er på vil gi deg informasjon om tilgjengelige betalingstjenester.

(1) PayPal

Ved betaling via PayPal, overfører vi betalingsinformasjonen til PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Det rettslige grunnlaget for overføringen er oppfyllelse av avtalen med deg, jf. artikkel 6 (1) bokstav b i personvernforordningen.

Her finner du Paypals personvernopplysninger om deres behandling av dine personopplysninger.

(2) Sofortüberweisung med Klarna

Ved betaling via Sofortüberweisung, overfører vi betalingsinformasjonen til Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Det rettslige grunnlaget for overføringen er oppfyllelse av avtalen med deg, jf. artikkel 6 (1) bokstav b i personvernforordningen. Ytterligere informasjon om Klarnas personvernerklæring og vilkår finner du på:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/no_no/user
https://www.klarna.com/no/personvern/

(3) Kjøp med faktura og avbetalingskjøp med Payolution/Unzer

Ved betaling med faktura og – hvis tilgjengelig – kjøp på avbetaling overfører vi nødvendige personopplysninger (fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, IP-adresse, kjønn) sammen med nødvendige opplysninger for transaksjonen (artikkel, fakturabeløp, renter, avdrag, forfallsdatoer, totalbeløp, fakturanummer, skattebeløp, valuta, bestillingsdato og -tidspunkt) til Payolution GmbH, Columbus Platz 7-8, 1100 Wien, Østerrike samt banken Frick & Co AG Landstr. 14, 9496 Balzers, Liechtenstein. Payolution GmbH er en del av Unzer Group.

Det rettslige grunnlaget for overføringen er oppfyllelse av avtalen med deg, jf. artikkel 6 (1) bokstav b i personvernforordningen.

For å kunne ta en avgjørelse om oppkjøp av fordringen, sjekker de ovennevnte firmaene kredittverdigheten på eget ansvar. Det rettslige grunnlaget for denne dataoverføringen, er vår berettigede interesse i økonomisk beskyttelse i forbindelse med disse betalingsmåtene, samt oppfyllelse av forpliktelser som gjelder i henhold til privatrettslige regler om nødvendig informasjon ved overdragelse av fordringer (jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen). Ved valg av denne betalingsmåten foreligger det tvingende berettigede grunner på vår side. En kontroll av kredittverdigheten og en overdragelse av fordringer er ellers ikke mulig, noe som betyr at en tilbakekalling av ditt samtykke til denne behandlingen av personopplysninger (jf. artikkel 21 (1) i personvernforordningen), samtidig som denne betalingsmåten bibeholdes, er derfor ikke mulig. Du kan imidlertid velge en annen betalingsmåte.

Personvernopplysninger fra Payolution GmbH om deres behandling av dine personlige data som ansvarshavende finner du her.

Personvernopplysninger fra Frick Bank & Co AG AG om deres behandling av dine personlige data som ansvarshavende finner du her.

Her finner du Unzer GmbHs personvernerklæring for behandling av personopplysninger.

(4) Apple Pay

Ved betaling med Apple Pay, overføres betalingsinformasjonen din til Apple Inc., Park Way, Cupertino, California, USA. For å sikre en trygg behandling av betalingsinformasjonen din når du betaler på nettet, mottar Apple Pay først den krypterte transaksjonen din, deretter krypteres transaksjonen din på nytt med en utviklerspesifikk nøkkel før den sendes til betalingsbehandleren, vanligvis banken som du har registrert hos Apple Pay. Denne nøkkelen sikrer at kun vi som selger og kontraktspartner har tilgang til din krypterte betalingsinformasjon. På samme måte som ved betalinger i butikk, sender Apple oss enhetens kontonummer sammen med den transaksjonsspesifikke dynamiske sikkerhetskoden. På denne måten får vi beskjed om at betalingsprosessen er fullført. Verken Apple eller Apple-enheten du bruker sender oss den faktiske bankinformasjonen.

Det rettslige grunnlaget for overføringen er oppfyllelse av avtalen med deg, jf. artikkel 6 (1) bokstav b i personvernforordningen.

Ytterligere informasjon om Apples personvernerklæring finner du på: https://www.apple.com/no/legal/privacy/

(5) iDEAL

Når du velger betalingsmetoden iDEAL, blir du under bestillingsprosessen automatisk videresendt til nettbanken til din deltakende bank, og betalingsinformasjonen overføres i kryptert form via iDEAL (iDEAL B.V., Gustav Mahlerplein 33-35 i Amsterdam, Noord -Holland 1082 MS, Nederland). Etter vellykket autentisering i kundens nettbank, skjer så betalingen via bankoverføring i sanntid. Betalingssummen trekkes derfor direkte fra kundens konto når overføringen gjennomføres.

Det rettslige grunnlaget for overføringen er oppfyllelse av avtalen med deg, jf. artikkel 6 (1) bokstav b i personvernforordningen.

Ytterligere informasjon om iDEALs personvernerklæring finner du på: https://www.ideal.nl/en/privacy-cookie-statement/

(6) Bancontact

Ved betaling med Bancontact, sendes betalingsinformasjonen din til Bancontact Payconiq Company NV/SA, Rue d'Arlon 82, 1040-Brussels, Belgia. For å sikre en trygg behandling av betalingsinformasjonen din når du betaler på nettet, mottar Bancontact først den krypterte transaksjonen din, deretter krypteres transaksjonen din på nytt med en utviklerspesifikk nøkkel før den sendes til betalingsbehandleren, vanligvis banken din som er registrert hos Bancontact.

Etter vellykket autentisering i nettbanken, skjer betalingen via bankoverføring. Betalingssummen trekkes derfor direkte fra kundens konto når overføringen gjennomføres

Ved valg av disse betalingsmåtene mottar vi kun informasjon om hvorvidt betalingen var vellykket eller ikke.

Det rettslige grunnlaget for overføringen er oppfyllelse av avtalen med deg, jf. artikkel 6 (1) bokstav b i personvernforordningen.

Ytterligere informasjon om Bancontacts personvernerklæring finner du på: https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf

3.2.2 Kjøperbeskyttelse / Vurderinger

For å vise vårt Trusted Shops-sertifikat og eventuelle innsamlede evalueringer samt tilbudet om Trusted Shops-produkter for kjøpere etter at du har bestilt en bestilling, er Trusted Shops-merket integrert på dette nettstedet.

Dette brukes til å beskytte våre legitime interesser i optimal markedsføring av tilbudet vårt, som overveier i sammenheng med en interessevurdering, i henhold til §. 6 (1) pkt. f GDPR. Trustbadge og tilhørende tjenester, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, og i henhold til artikkel 26 i personvernforordningen er vi begge behandlingsansvarlige. Knyttet til disse personvernopplysningene informeres du i det nedenstående avsnittet om det vesentlige innholdet i avtalen i samsvar med artikkel 26 andre ledd i personvernforordningen.

Trustbadge leveres av en amerikansk CDN-leverandør (Content Delivery Network) innenfor rammene av et felles ansvar. Et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personvernopplysninger er sikret ved standard personvernklausuler og andre kontraktsmessige tiltak. Mer informasjon om personvern hos Trusted Shops GmbH finner du i deres personvernerklæring.

Når Trust-merket vises, lagrer nettserveren automatisk en såkalt serverloggfil som inneholder f.eks. din IP-adresse, dato og klokkeslett for når det åpnes, overført datamengde og den forespørrende leverandøren (tilgangsdata) og dokumenterer spørringen. Disse tilgangsdataene blir ikke evaluert, og overskrives senest syv dager etter at du har besøkt siden.

Etter fullført bestilling, vil e-postadressen din, som er kryptert ved hjelp av en kryptologisk enveisfunksjon, bli sendt til Trusted Shops GmbH. Det juridiske grunnlaget er artikkel 6 første ledd første punktum bokstav f i personvernforordningen. Dette gjøres for å sjekke om du allerede er registrert for tjenester hos Trusted Shops GmbH og er derfor nødvendig for å kunne ivareta våre og Trusted Shops sine overveiende berettigede interesser i å tilby kjøperbeskyttelse og vurderingstjenester knyttet til den spesifikke bestillingen i samsvar med artikkel 6 første ledd første punktum bokstav f i personvernforordningen. Hvis dette er tilfelle, skjer enhver videre behandling i samsvar med den kontraktsfestede avtalen mellom deg og Trusted Shops. Hvis du ikke tidligere har registrert deg for disse tjenestene, får du muligheten til det for første gang. Videre behandling etter registrering er også basert på den kontraktsfestede avtalen mellom deg og Trusted Shops GmbH. Hvis du ikke registrerer deg, vil alle overførte data automatisk bli slettet av Trusted Shops GmbH, og en personlig identifisering er da ikke lenger mulig.

Ytterligere personopplysninger blir bare overført til Trusted Shops hvis du har samtykket i dette, vi kan kontakte deg på e-post i samsvar med § 7 tredje ledd i den tyske loven UWG (se punkt 2.6.3), hvis du har bestemt deg for å bruke Trusted Shops-produkter etter en bestilling, eller hvis du allerede har registrert deg for bruk. I dette tilfellet gjelder kontraktsavtalen mellom deg og Trusted Shops.

Hvis du knyttet til det felles ansvar som foreligger mellom Trusted Shops GmbH og oss har spørsmål om personvern eller ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter, ber vi deg om primært å ta kontakt med Trusted Shops GmbH ved bruk av de ovennevnte kontaktalternativene. Du har likevel alltid muligheten til å bestemme selv hvilken behandlingsansvarlige part du ønsker å kontakte. Din forespørsel vil så, om nødvendig, bli videreført til den relevante parten for besvarelse.

3.2.3 Logistikkbedrifter

For vår varetransport til deg formidler vi dine adresse- og kontaktdata i den utstrekning det er nødvendig, til logistikkforetak (f.eks. DHL), særlig navn eller firma, postadresse/hentested og tilhørende tillegg til adressen. I denne sammenheng sender vi deg ev. lenker eller koder for sporing av forsendelsen. I denne sammenheng kan vi også overføre e-postadressene dine til logistikkselskapet, slik at logistikkselskapet kan kommunisere direkte med deg hvis dette er nødvendig for å f.eks. koordinere adresser, avtaler om leveringstider, oppbevaringssteder osv. Dette er hensiktsmessig for å redusere feil eller forsinkelser i leveransen. Hvis logistikkselskapet kontakter deg direkte, er dette fordi du har abonnert på en tilsvarende tjeneste hos logistikk- og transportselskapet og har gitt samtykke til denne bruken. Ved levering i andre land kan det på grunn av leveringsmåte hhv. lokale forhold være nødvendig med andre opplysninger (f.eks. e-postadresse eller telefonnummer), for at den som leverer skal kunne finne hhv. nå deg; dette ser du da i forbindelse med adresseopplysningene. Det juridiske grunnlaget for formidlingen er oppfyllelsen av avtalen med deg, artikkel 6 (1) bokstav b i personvernforordningen eller vår interesse i en mest mulig problemfri, forsinkelsesfri og komfortabel leveranse, artikkel 6 (1) bokstav f i personvernforordningen.

For retur fra deg til oss tilbyr vi deg som frivillig service (for å forenkle og spare kostnader) å generere porto og returetikett via vår nettside. For å generere etiketten blir du ført fra vår nettside til returportalen til DHL (selvfølgelig kan du også bestille dette direkte hos et logistikkforetak). For å gi deg best mulig service, sender vi personopplysningene fra bestillingen som behøves for å lage etiketten til DHL (dvs. bilagsnummer, postnummer, navn og adresse samt e-postadresse). Disse opplysningene er nødvendig for at etiketten blir riktig utfylt, sendt til deg over e-post så du kan skrive den ut selv, og beregnet. Dette gjør det lettere for deg fordi du ikke må legge inn disse opplysningene selv; i stedet må vi sende dem videre (via et sikkert skjema) til DHL. På vår nettside opplyser vi spesielt om dette før bruk av denne tjenesten. Hjemmel for formidlingen er ytelse av en service som du har spurt om, hhv. forberedelsen av en avtale med logistikkforetaket, personvernforordningen art. 6 (1) bokstav b.

Behandlingen av personopplysninger hos logistikkselskapene skjer deretter i alle tilfeller med dem som behandlingsansvarlig.

3.2.4 Digitale søknader

Som allerede beskrevet i punkt 2.7, behandler tjenesteleverandøren Onlyfy søkeres personopplysninger for å opprette en kandidatprofil.

Formålet med denne databehandlingen er å ivareta våre og dine overveiende, berettigede interesser i en optimal og effektiv forvaltning av dine søknader i samsvar med personvernforordningen art. 6 (1) bokstav f. Ved hjelp av kandidatprofilen kan du ikke bare se og forvalte søknaden til oss, men også andre søknader.

Ytterligere informasjon om Onlyfy finner du her.

3.3 DATAOVERFØRING TIL TREDJELAND

Delvis formidler vi personopplysninger til mottakere som ikke befinner seg i det umiddelbare gyldighetsområde til personvernforordningen («tredjestater»). Dersom EU-kommisjonen ikke har vedtatt for disse statene at de tilbyr et tilstrekkelig juridisk fundert beskyttelsesnivå for dine personopplysninger, må vi enten sikre at vi implementerer tilstrekkelige garantier for dine personopplysninger, eller at det foreligger juridiske unntaksbestemmelser.

Som garantier iht. art. 46 andre ledd bokstav c i personvernforordningen bruker vi hos mottakere som ikke er anerkjent som sikre tredjestater, standard EU-avtaleklausuler som regelmessig utgis av EU-kommisjonen. Allikevel foreligger det i noen land en fare for at nasjonale myndigheter kan kreve dine opplysninger utlevert for kontroll og overvåking, uten at forutsetningene er regulert entydig eller tilsvarene innsigelsesmuligheter eksisterer. Dersom det foreligger slik fare som ifølge rettspraksis fra europeiske domstoler anses å være upassende (for eksempel i noen konstellasjoner i tilfelle USA), skal vi, så langt det er mulig, implementere ekstra beskyttelsestiltak og avtaler. For mer informasjon om disse overføringene til tredjestater og spesielt en kopi av standard avtaleklausuler, ta kontakt via de i punkt 8 oppførte kontaktopplysningene.

I noen tilfeller innhenter vi også et uttrykkelig samtykke til dataoverføring til mottakere i usikre tredjestater iht. personvernforordningen art. 49 første ledd første punktum bokstav a. Dette er for eksempel tilfelle dersom våre partnere bruker informasjonskapsler eller sammenlignbare teknologier på vår nettside. Dersom du gir ditt samtykke, aksepterer du de over beskrevne farene, spesielt utenlandske myndigheters tilgang til dine personopplysninger, uten at det til dette er avtalt ytterligere garantier eller blir avtalt ekstra beskyttelsestiltak.

4. Informasjonskapsler og nettanalyse

4.1 Hva er informasjonskapsler?

For at vår nettside skal være så brukervennlig som mulig, og for å gjøre vår reklame mer relevant for dem som besøker vår nettside, bruker vi og våre partnere såkalte „informasjonskapsler“. Informasjonskapsler (cookies) er små filer som lagres på besøkerens sluttenhet. De gjør det mulig å bevare opplysninger over et bestemt tidsrom og å identifisere besøkerens sluttenhet. Dette skjer delvis også ved bruk av såkalte sporingspiksler, som ikke legges på harddisken til en besøker, men på samme måte som en informasjonskapsel kan være til hjelp ved identifisering av sluttenheten. I det følgende er både informasjonskapsler i sin tekniske betydning og sporingspiksler og lignende tekniske metoder omfattet av begrepet „informasjonskapsler“.

Når du besøker våre nettsider for første gang, viser startsiden et banner med teksten for å akseptere informasjonskapsler. Hvis du gir ditt samtykke der eller i våre innstillinger av informasjonskapsler, blir dette samtykket lagret i din nettleser, slik at vi ikke må vise denne anmerkningen på nytt på hver side. Hvis denne anmerkningen mangler i din nettleser (f.eks. ved at du sletter nettleserforløpet), blir denne anvisningen vist ved et nytt besøk på våre nettsider.

Et samtykke til informasjonskapsler omfatter også ditt samtykke til dataoverføring til tredjestater og sammen med det at det eventuelt kan dukke opp farer, spesielt fare for at utenlandske myndigheter kan få tilgang til dine opplysninger (for detaljer seg punkt 3.3).

4.2 Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

På denne nettsiden bruker vi fire (4) forskjellige kategorier av informasjonskapsler: Nødvendige informasjonskapsler, uten disse ville funksjonaliteten på vår nettside være innskrenket, og dessuten valgfrie funksjonelle, analyse- og markedsføringsinformasjonskapsler, disse stammer som regel fra andre tilbydere:

4.2.1 Nødvendige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er uunnværlige for å gjøre det mulig for deg å bevege deg på våre nettsider og bruke funksjonene. De lagrer for eksempel hvilke produkter du har lagt i varekurven eller fremgangen i din bestilling, eller de lagrer om du samtykker i bruken av informasjonskapsler og hva du har valgt i innstillingen av informasjonskapsler.

Disse informasjonskapslene samler ikke inn noen opplysninger om deg for å bruke dem for markedsføring, eller om hvor på Internett du har vært. Disse informasjonskapslene er som regel spesifikke for økten og utløper etter ditt besøk på nettsiden (økt), hvis ikke den respektive funksjonaliteten krever at de lagres ut over dette (f.eks. lagring av innstillingen av informasjonskapsler).

En deaktivering av denne kategorien av informasjonskapsler ville helt eller delvis innskrenke nettsidens funksjon. Dette er derfor ikke mulig.

Rettslig grunnlag for bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler og behandling av dine data med disse informasjonskapslene er vår berettigede interesse til å vise deg funksjonene på vår nettside og stille dem til disposisjon for bruk, personvernforordningens art. 6 (1) bokstav f.

4.2.2 Funksjonelle informasjonskapsler

Vi bruker funksjonelle informasjonskapsler til å forbedre og forenkle bruken og ytelsen på vår nettside og tilby deg ytterligere valgfrie funksjoner.

For eksempel for å gjøre lasting av nettsiden raskere, bruker vi teknologier fra RichRelevance Inc., 303 Second Street, Suite 350, San Francisco, CA 94107, USA.

Rettslig grunnlag for bruk av de funksjonelle informasjonskapslene og behandling av dine data ved tilbyderne av disse informasjonskapslene er ditt tidligere samtykke, personvernforordningens art. 6 (1) bokstav a. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke i innstillingene for informasjonskapsler, som du kan hente opp med lenken nede på nettsiden.

4.2.3 Analyse-informasjonskapsler

Analyse-informasjonskapsler registrerer opplysninger om hvordan besøkere totalt bruker en nettside, for eksempel hvilke sider som oftest hentes opp og om de får feilmeldinger fra nettsider.

Heller ikke disse informasjonskapslene samler inn data som kan identifisere brukerne. De data som samles inn med disse informasjonskapslene blir ikke ført sammen med andre opplysninger om våre besøkere. Alle opplysninger som samles inn ved hjelp av disse informasjonskapslene, tjener utelukkende til å forstå og forbedre nettsidens funksjonalitet og tjenester.

Rettslig grunnlag for bruk av analyse-informasjonskapslene og behandling av dine data ved tilbyderne av disse informasjonskapslene er ditt tidligere samtykke, personvernforordningens art. 6 (1) bokstav a. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke i innstillingene for informasjonskapsler, som du kan hente opp med lenken nede på nettsiden.

(1) Google Analytics
For analyse av våre nettsider bruker vi for eksempel Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. De opplysningene som skapes ved bruk av Google Analytics om din bruk av denne nettsiden overføres og lagres på en Google-server i USA. Ved aktivering av IP-anonymisering på denne nettsiden, vil Google forkorte IP-adressen din som hittil innen medlemslandene i Den europeiske unionen og i andre medlemsland i EØS. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført og lagret på en Google-server i USA og forkortet der.

Særlig vil Google bruke disse opplysningene til å vurdere hvordan brukerne bruker vårt nettilbud, til å sette sammen rapporter om aktiviteter innen dette nettilbudet og til å levere oss andre tjenester som er knyttet til bruken av dette nettilbudet og Internett. Fra de behandlede data kan det da settes opp brukerprofiler under pseudonymer. Google kan dessuten behandle opplysningene for egne formål.

(2) Webtrekk Analytics
Dessuten bruker vi Webtrekk Analytics, et produkt fra Mapp Digital/Webtrekk GmbH, for å innsamle statistiske data om bruken av dette nettilbudet og optimere tilbudet tilsvarende. Dette er et statistikkprogram som anonymiserer bruken, hhv. tar den opp under pseudonym. Bruken av Webtrekk gjør en pseudonymisert analyse av brukeradferden mulig for oss, der opplysninger som nettleseren overfører blir registrert og vurdert.

4.2.4 Markedsførings-informasjonskapsler

Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å tilpasse reklamen målrettet etter deg og dine interesser. De tjener også til å innskrenke hvor ofte du ser den samme reklamen, måle reklamekampanjens virkning og forstå personers adferd etter å ha sett en reklame.

Disse informasjonskapslene blir vanligvis satt av reklamenettverk med samtykke fra nettsidedrifteren (dvs. i dette tilfellet fra oss) på hans sider. De registrerer at en bruker har besøkt en nettside og gir disse opplysningene videre til andre, f.eks. reklameforetak, hhv. tilpasser selv reklamen tilsvarende. Ofte er de knyttet til en nettsidefunksjonalitet som blir stilt til disposisjon av dette foretaket. Vi bruker derfor disse informasjonskapslene til å sette opp en tilknytning til sosiale nettverk, som så kan bruke opplysningene om ditt besøk til å tilpasse reklamen på andre nettsider målrettet etter deg, og for å stille opplysninger om ditt besøk til disposisjon for de reklamenettverkene som vi bruker, for at du dermed senere på grunnlag av din nettleseradferd får se nøyaktig den reklamen som potensielt virkelig interesserer deg. Heller ikke i disse tilfellene blir de data som samles inn med disse informasjonskapslene ført sammen med andre opplysninger om våre besøkere.

Rettslig grunnlag for bruk av markedsførings-informasjonskapslene og behandling av dine data ved tilbyderne av disse informasjonskapslene er ditt tidligere samtykke, personvernforordningens art. 6 (1) bokstav a. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke i innstillingene for informasjonskapsler, som du kan hente opp med lenken nede på nettsiden.

4.3 Liste over funksjonelle, analyse- og markedsførings-informasjonskapsler

Her kan du hente opp listen over de informasjonskapslene som vi bruker og de tilbyderne som ved hjelp av informasjonskapslene får personrelaterte data om deg, samt informasjonskapslenes løpetid. Der får du flere opplysninger om de enkelte tilbyderne og informasjonskapslene.

Hvis du i stedet vil ha flere opplysninger om disse informasjonskapslene fra oss, kan du henvende deg til de kontaktdata som er oppgitt under nr. 8.

4.4 Vordan kann jeg erklære hhv. Tilbakekalle mitt samtykke?

Når du besøker vår nettside for første gang, viser startsiden en anmerkning om personvern med teksten for å akseptere valgfrie informasjonskapsler. Ved å klikke på „Velg alle“ på startsiden eller i de enkelte kategoriene (funksjonelle, analyse- og markedsførings-informasjonskapsler) under menyen „Innstillinger for informasjonskapsler“ gir du ditt samtykke til å sette disse informasjonskapslene. Disse innstillingene kan du til enhver tilpasse og endre i innstillingene for informasjonskapsler, som du kan hente opp med lenken nede på nettsiden.

Du kan også forhindre bruken av alle informasjonskapsler ved å endre innstillingene for informasjonskapsler tilsvarende i din nettleser. Vi viser imidlertid til at funksjonaliteten på våre nettsider i dette tilfellet er innskrenket, når også teknisk nødvendige informasjonskapsler blir blokkert. Du kan selvfølgelig også lese flere opplysninger om informasjonskapsler og de enkelte tilbyderne f.eks. på nettsiden www.youronlinechoices.com, og der kan du motsi bruksbasert nettreklame med enkelte eller alle verktøy.

5. SOSIALE NETTVERK

Vårt nettsted inneholder lenker til andre, tredjeparts nettsteder og tjenester, f.eks. sosiale medier som Facebook, Twitter, Youtube eller Pinterest.

Vår tilstedeværelse på sosiale medienettverk og plattformer brukes til en bedre, aktiv kommunikasjon med våre kunder og interessenter. Der informerer vi om våre produkter og spesialkampanjer.

Mer detaljert informasjon om hvordan tilbyderne behandler opplysninger på sine sider samt kontaktmuligheter og dine rettigheter og innstillingsmuligheter rundt dette for å beskytte ditt privatliv, finner du hvis du følger linkene i punkt 5.1 som leder deg videre til personvernerklæringene til tilbyderne. Dersom du i forbindelse med dette allikevel trenger hjelp, kan du også ta kontakt med oss.

5.1 DELE INNHOLDET FRA DE SOSIALE NETTVERKENE

Dersom du ønsker å dele en av våre nettsider på et sosialt nettverk (f.eks. Facebook eller Twitter), kan du klikke på en av «dele»-knappene. Etter at du har klikket på «dele», blir du ledet videre til det respektive sosiale nettverket (f.eks. Facebook eller Twitter). For å dele en av våre nettsider, må du være logget inn i det sosiale nettverket.

I tillegg tilbyr vi deg linker til vår tilstedeværelse på sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest). Etter at du har klikket på linken, kommer du direkte til det respektive sosiale nettverket.

For behandlingen av personopplysninger som gjøres av de sosiale nettverk på deres nettsider er det utelukkende disse tredjeparter som har ansvaret, og det er deres personvernerklæringer som gjelder (Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php; Instagram: https://de-de.facebook.com/help/instagram/155833707900388; Twitter: https://twitter.com/de/privacy; Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy).

5.2 YOUTUBE-VIDEOER / Podcaster

Vi bruker plattformen YouTube.com for å legge ut og offentliggjøre noen videoer og podcaster. YouTube er et tilbud fra tredjepart som ikke er knyttet til oss, men til YouTube LLC.

På noen av nettsidene våre har vi også direkte integrert noen videoer som er lagret hos YouTube. Ved integreringen dreier det seg om at man i deler av et nettleservindu viser innhold fra YouTube-nettsiden. YouTube-videoene blir imidlertid først hentet opp når man klikker på de. Denne teknikken kalles også «framing».

Integreringen av YouTube-innhold skjer kun som del av den «utvidede personvernmodusen». Det er noe som YouTube selv stiller til rådighet og sikrer slik at YouTube i utgangspunktet ikke lagrer noen informasjonskapsler på enheten din. Når YouTube-videoen blir hentet opp i et nytt vindu blir imidlertid IP-adressen samt andre opplysninger fra din nettleser overført, og slik videreformidles spesielt informasjonen om hvilken av våre nettsider du har besøkt. For mer informasjon om hvordan YouTube behandler data, se personvernerklæringen til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, på: https://policies.google.com/privacy.

5.3 FACEBOOK FANSIDE

På Facebook har vi en fanside som brukes til å informere om våre produkter og kampanjer. Denne finner du på https://www.facebook.com/bergfreunde. Det innhentes og behandles forskjellige opplysninger for forskjellige formål fra besøkende på vår fanside.

For det ene lager Facebook anonymiserte analyser ved hjelp av dataene om bruken av fansiden. Disse får vi tilgang til for å kunne forbedre tilbudet vårt. Denne analysen, som kalles «insights», utføres under felles ansvar mellom Facebook og oss. Grunnlaget for dette er en avtale mellom de behandlingsansvarlige i fellesskap iht. personvernforordningen art. 26, som du kan se her. Ifølge dette er den primære ansvarlige for databehandlingen og overholdelsen av rettighetene til de registrerte, spesielt rett til informasjon, sletting eller innsigelse, Facebook Ireland Ltd. Du kan lese mer om databehandlingen av Facebook Ireland for insights og om hvordan du som registrert gjør gjeldende dine rettigheter her.

Unntatt insights utfører Facebook også en behandling av personopplysninger gjennom Facebook på eget ansvar, deriblant for å kunne levere tjenester eller reklame. Du kan lese mer om det her.

5.4 PODCAST-PLATTFORMER

Vi bruker podcast-plattformer (for tiden Apple Podcast og Spotify) for å legge ut våre egne podcaster og gjøre dem offentlig tilgjengelige. Ved podcast-plattformer dreier det seg om tjenester fra tredjeparter som ikke er knyttet til oss (Apple Podcast er en tjeneste fra Apple Inc. og Spotify er en tjeneste fra Spotify AB).

Disse tredjepartene er ansvarlige for databehandlingen på deres plattformer, noe som skjer i tillegg til den tekniske leveringen av podcastene gjennom oss (se punkt 2.9), og deres personvernbestemmelser er dermed gjeldende (se for eksempel Apple: https://www.apple.com/no/legal/privacy/; Spotify: https://www.spotify.com/no-nb/legal/privacy-policy/).

6. Sikkerhet

Vi og tjenesteleverandørene våre iverksetter tekniske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte personopplysninger som vi administrerer, mot tilfeldig eller målrettet manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang av uautoriserte personer. Databehandlingen og sikkerhetstiltakene forbedres kontinuerlig i henhold til teknologiske fremskritt.

Når dine personopplysninger overføres til oss, brukes en kryptering ved hjelp av Secure Socket Layer (SSL). Personopplysninger som utveksles mellom deg og oss og andre relevante selskaper, blir hovedsakelig overført via moderne krypterte forbindelser.

Våre ansatte og tjenesteleverandører har selvsagt taushetsplikt.

7. Dine rettigheter om informasjon, retting, sperring sletting

Alle naturlige personer som vi behandler personopplysningene til, har i hovedsak (dvs. avhengig av de respektive forutsetningene) følgende rettigheter ovenfor oss:

 • Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, gir vi deg gjerne informasjon om dataene som er lagret om deg (§ 15 GDPR).
 • Du har rett til å korrigere feil og ufullstendige data (§ 16 GDPR).
 • Du har rett til å sperre/begrense behandlingen eller slette personopplysninger som ikke lenger er nødvendige eller som er lagret av juridiske grunner (§ 17, 18 GDPR).
 • Du har rett til overføring av dataene dine i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, hvis du har gitt oss dataene på grunn av et samtykke eller på grunn av en kontrakt mellom oss og deg (§ 20 GDPR).
 • Du har til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine for direkte reklame (§ 21 pkt. 2 og 3 GDPR).
 • Du har en motsigelsesrett på grunn av en behandling på grunnlag av en legitim interesse, der vi kan fremlegge våre nødvendige grunner (§ 21 pkt. 1 GDPR). Ovenfor har vi gjort deg oppmerksom på når du har denne rettigheten.
 • Hvis du har gitt samtykke til en databehandling, kan du tilbakekalle det når som helst med virkning for fremtiden, dvs. lovligheten for databehandlingen frem til tidspunktet for kanselleringen forblir uberørt. Etter tilbakekalling av et samtykke kan du eventuelt ikke bruke tjenestene våre lenger.

Send en skriftlig forespørsel (emne: Personvern) eller en e-post til kontaktopplysningene under punkt 8. Vi forbeholder oss retten til å bekrefte identiteten din slik at dine personopplysninger ikke blir avslørt for uvedkommende.

Du har også rett til å sende inn en klage til et tilsynsorgan for databeskyttelse.

8. Personvernansvarlig

Vår personvernansvarlig her:

Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG

Kontakt: Ostengasse 14, 93047 Regensburg

datenschutz@bergfreunde.de

9. Endringer

Fra tid til annen er det nødvendig å tilpasse innholdet i personvernerklæringen. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre innholdet når som helst. Da kommer vi til å publisere den endrede versjonen av personvernerklæringen her. Du bør derfor lese gjennom personvernerklæringen hvis du går inn på nettstedet vårt ved en senere anledning.


Utgave: Februar 2023

€ 5 straks
For din neste bestilling
Nei takk.