Personvernerklæring for Bergfreunde GmbH

I denne personvernerklæringen vil Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, telefon: +49 7121/70 12 0, e-post: service@bergfreunde.no (heretter «vi», «oss») informere deg om hvordan vi behandler personopplysninger når du besøker nettstedet vårt og bruker nettbutikken.

1. Hvilke personopplysninger registrerer vi om deg?

Personopplysninger er alle opplysninger om en bestemt eller identifiserbar fysisk person, som du oppgir til oss eller som opprettes hos oss eller som vi samler inn. Dette omfatter blant annet:

Registreringsdata: Når du bestiller varer i nettbutikken vår, kan du registrere deg og åpne en kundekonto. Som en del av denne registreringen, må du oppgi navn og kontaktopplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-postadresse) og opprette et personlig passord.

Bestillingsdata i nettbutikken: Når du bestiller varer i nettbutikken vår (med kundekonto eller som gjest), behandles de dataene som du oppgir, og opplysninger om deg (spesielt leveringsadresse og betalingsdata) samt informasjon som du har gitt til oss. I tillegg registrerer vi informasjon om tid, omfang og eventuelt stedet for bestillingen din.

Andre innholdsdata: Ved bruk av andre tjenester på nettstedet, f.eks. skjema, nyhetsbrev, deltakelse i konkurranser eller blogginnlegg, behandles de opplysningene som du oppgir, og opplysninger om deg samt informasjon som du har gitt til oss.

Bruksdata: Når det gjelder bruken av nettstedet vårt, oppretter vi bruksprofiler med et pseudonym, som vi bruker til å finne ut hvordan nettstedet vårt blir brukt.

Serverloggdata: Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi data (data og klokkeslett for når du var inne på nettstedet, hvilke sider du har åpnet og filer du har bedt om samt typen og versjonen til nettleseren din, type og operativsystem for enheten du bruker, og IP-adressen din) midlertidig på serverne våre.

2. Til hva og på hvilke juridiske grunnlag og hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

2.1 Kundekonto

Hvis du registrerer en personlig kundekonto, behandler vi registreringsdata til å opprette og administrere kundekontoen din samt for å avvikle bestillinger. Som registrert kunde har du (ved å bruke e-postadresse og passordet du har opprettet) tilgang til din personlige kundekonto, der du blant annet kan se bestillingshistorikk og lagre eller endre dine personlige innstillinger (f.eks. innstillinger for passord, nyhetsbrev, regninger og leveringer).

Juridisk grunnlag for behandlingen er for å levere vår legitime interesse iht. § 6 (1) pkt. f GDPR, den ovennevnte tjenesten «Kundekonto» til deg eller gjennomføre brukskontrakten med deg (§ 6 (1) pkt. b GDPR).

Disse dataene slettes når registreringen på nettstedet vårt eller kundekontoen blir slettet eller endret.

Du kan motsette deg en behandling av opplysningene på grunnlag av § 6 (1) pkt. f GDPR. Vi kan da i utgangspunktet fremlegge påkrevde grunner til behandlingen for å fortsette å behandle data. For bruk av en kundekonto kommer vi ikke til å gjøre dette, og følgende gjelder: Kundekontoen må da slettes, og er ikke lenger tilgjengelig for deg. Vær oppmerksom på at vi muligens lagrer dataene om bestillinger som du kan se på kundekontoen din, i en lengre periode (se 2.2 for mer informasjon om dette).

2.2 Ihre bestilling

Vi behandler dine bestillingsdata (slik som navn, adresse, e-postadresse, leveringsbetingelser og annen bestillingsinformasjon) for å avvikle bestillingen og leveringen av den bestilte varen. I tillegg, avhengig av betalingsmetoden du har valgt, behandler vi eller våre betalingstjenester (se 3.2.1) betalingsinformasjonen som kreves av betalingsmåten. Vi lagrer vi f.eks. IBAN og BIC, betalingstjenesteleverandører lagrer kredittkortnummer, Paypal-kontoopplysninger, etc.

Juridisk grunnlag for behandlingen er fullførelsen og oppfyllelsen av kjøpsavtalen for de bestilte varene, § 6 (1) pkt. b GDPR.

Disse dataene slettes når de ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av kontrakten (inkludert kundeservice og garanti), med mindre loven krever at vi lagrer dem, f.eks. på grunn av handels- eller skatterettslige plikter til oppbevaring.

2.3 KOMMENTARFUNKSJONER

Hvis du legger inn en kommentar på bloggen vår «Basecamp», der vi publiserer forskjellige artikler om temaer som reise, friluftsliv og utstyr, vil vi behandle navnet og e-postadressen din, som du må oppgi før du bruker kommentarfunksjonen, selve kommentaren, URL (hvis relevant, til din egen blogg), dato og klokkeslett for kommentaren, data om enheten du bruker samt IP-adressen din, slik at vi kan forsvare oss mot erstatningsansvar grunnet publisering av ulovlig innhold og kontakte deg hvis en tredjepart motsetter seg kommentaren din. I tillegg kan du vurdere og kommentere produktene fra nettbutikkene våre på nettstedet www.bergfreunde.no; denne funksjonen forutsetter registrering som kunde og påmelding (som vi også kan bruke til å identifisere deg). På nettstedet vårt vil vi vise fornavnet du har oppgitt, datoen og klokkeslettet samt eventuelt stedet du kommer fra sammen med innlegget.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er, i samsvar med artikkel 6 (1) bokstav f i personvernforordningen, vår berettigede interesse som beskrevet ovenfor.

Du kan motsi deg behandlingen av personopplysningene dine på grunnlag av artikkel 6 (1) bokstav f i persovernforordningen. Hvis vi kan påvise tvingende berettiget grunnlag for den aktuelle behandlingen, kan vi generelt fortsette med den; for kommentarene dine på bloggen vår gjelder imidlertid: Kommentaren din blir slettet.

Utover dette vil disse personopplysningene bli slettet, hvis de ikke lenger er nødvendige for det ovennevnte formålet.

2.4 Forespørsler fra deg

Hvis du sender oss forespørsler ved å bruke et kontaktskjema, via e-post eller via telefon, behandler vi opplysningene du har oppgitt der, til å svare på forespørselen din. Vi behandler også IP-adressen din og dato/klokkeslett for forespørselen, for å unngå misbruk av kontaktskjemaet.

Juridisk grunnlag for behandlingen er vår legitime interesse iht. § 6 (1) pkt. f GDPR for å levere den ovennevnte tjenesten «Forespørsel» til deg. Hvis forespørselen retter seg mot innledning eller avvikling (inkludert kundeservice eller garanti) av en avtale, er ytterligere juridisk grunnlag for behandlingen § 6 (1) pkt. b GDPR.

Du kan motsette deg behandlingen på grunnlag av § 6 (1) pkt. f GDPR. Vi kan da vise påkrevde grunner for behandlingen for å fortsette behandlingen. Dette kan spesielt i dette tilfellet være nødvendig for å kunne bevise tidligere kommunikasjon og forespørsler fra deg. Hvis det ikke foreligger slike nødvendige grunner, stopper vi kommunikasjonen med deg og sletter de innsamlede dataene.

Disse dataene slettes hvis vår kommunikasjon med deg er ferdig, dvs. hvis situasjonen er løst og det ikke finnes noen ytterligere interesse for lagring eller ingen ytterligere juridiske plikter for lagring.

2.5 Konkurranser

Hvis du deltar i en av våre konkurranser, bruker vi opplysningene dine (f.eks. navn, e-postadresse) til å gjennomføre konkurransen, spesielt også til informasjon om og eventuelt forsendelse av en premie.

Juridisk grunnlag for behandlingen er samtykket ditt når du deltar i konkurransen (§ 6 (1) pkt. a GDPR). Dataene blir slettet når den respektive konkurransen er ferdig og resultatene er registrert. Ytterligere bruk av dataene dine til andre formål, f.eks. reklame, skjer kun hvis du har uttrykkelig gitt ditt samtykke for det.

2.6 Reklame og produktutvikling (nyhetsbrev, etc.), rett til innvending

Vi vil bruke de dataene som du har oppgitt under bruk av nettstedet vårt, eller dataene som vi har samlet inn, for å informere deg om produktene og tjenestene våre («Bergfreunde-tjenester») (reklame) eller for å forbedre våre tilbud og tjenester (produktutvikling).

På grunnlag av et uttrykkelig samtykke kan du abonnere på vårt gratis e-postnyhetsbrev på nettsiden vår. Med vårt e-postnyhetsbrev informerer vi deg regelmessig om hele vårt tilbudsspekter. I den forbindelse behandles de opplysningene som innhentes ved registrering (opplysninger merket som pliktfelt er nødvendig for mottaket, felt merket som frivillig brukes kun for titulering og valg av vist informasjon). Vi behandler da opplysninger om din brukeradferd etter at vi har sendt deg e-postene (f.eks. klikkadferd). Du kan alltid avregistrere deg fra vårt nyhetsbrev (for å gjøre det, se lenger ned).

Uten spesielt samtykke kontakter vi deg, i tillegg til vårt E-postnyhetsbrev, individuelt per E-post med informasjon, tilbud og fordelskampanjer tilknyttet Bergfreunde-tjenester og rundspørringer om kundetilfredshet som er spesielt tilpasset dine interesser hhv. bruk, men kun når og i den utstrekning (a) vi har fått din E-postadresse i sammenheng med salg av en vare eller tjeneste, (b) vi bruker den for direkte reklame for egne lignende varer eller tjenester, og (c) du ikke har reservert deg mot slik e-post (hvordan du reserverer deg, se nedenfor). Du blir informert om denne bruken og din reservasjonsrett når du oppgir din e-postadresse. Vi behandler da opplysninger om din brukeradferd etter at vi har sendt deg e-postene (f.eks. klikkadferd).

Over telefon tar vi bare kontakt med deg med ditt uttrykkelige samtykke med informasjon, tilbud og fordelskampanjer tilknyttet Bergfreunde-tjenester som er tilpasset deg personlig basert på dine interesser/bruk.

Vi vil sende deg trykt postreklame også uten samtykke ev. i det omfanget loven tillater for Bergfreunde-tjenester.

Juridisk grunnlag for behandlingen er ditt samtykke (§ 6 (1) pkt. a GDPR) og våre berettigede interesser (§ 6 (1) pkt. f GDPR), eventuelt i forbindelse med § 7 pkt. 3 i den tyske UWG.

For reservasjon mot reklame gjelder: Hvordan vi informerer deg ved innhenting av personopplysninger og ved enhver bruk av direkte reklame, kan du til enhver tid - helt eller delvis - i en bestemt form reservere deg mot behandlingen av dine personopplysninger for reklameformål og produktutvikling samt den kontakten som da skjer, eller eventuelt tilbaketrekke et tidligere gitt samtykke. Vennligst bruk de tilgjengelige funksjonene (f.eks. avregistreringsfunksjonen i din personlige kundekonto) eller send oss en skriftlig melding (emne: personvern) eller en e-post til de kontaktdata som er angitt under punkt 8. En slik reservasjon er gratis for deg, dvs. det påløper ingen andre kostnader for formidlingen av reservasjonen enn de respektive grunngebyrene. Alle reservasjoner vi har mottatt og bekreftet gjelder fra kl. 06:00 neste dag/arbeidsdag. Vi ber om forståelse for at det i enkelte tilfeller kan forekomme at du i løpet av behandlingen blir kontaktet en gang til.

Vi sletter disse dataene etter din innsigelse eller tilbakekalling av et eventuelt samtykke, eller senest etter at bruken er ferdig. Det er også mulig at de lagres i aggregert, anonymisert form. Hvis det er nødvendig, lagrer vi informasjon om innsigelsen din, for å forhindre at du blir kontaktet videre.

2.7 For å tilgjengeliggjøre nettstedet og levere tjenester

Behandlingen av serverloggdata er nødvendig for å gjøre nettstedet tilgjengelig og levere tjenester av tekniske grunner, og deretter for å opprettholde systemsikkerhet.

Juridisk grunnlag for behandlingen er for å utføre vår legitime interesse i å tilgjengeliggjøre nettstedet med våre tjenester (§ 6 (1) pkt. f GDPR). Behandlingen er nødvendig for å bruke nettstedet vårt, og det er ikke mulig å motsette seg dette.

Disse dataene slettes senest etter 12 dager.

Serverloggdataene blir deretter eventuelt brukt anonymt til statistiske formål og for å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt. Serverloggdata knyttes ikke med dine personopplysninger og slås ikke sammen med andre personopplysningskilder.

3. Overføring av data

3.1 Overføring av data til prosessorer

I noen tilfeller bruker vi tjenesteleverandører i betraktning av de juridiske kravene ved en ordrebehandling, dvs. på grunnlag av en kontrakt på våre vegne, i henhold til våre instruksjoner og under vår kontroll.

Prosessorer er spesielt

  • tekniske tjenesteleverandører som vi bruker til å tilgjengeliggjøre nettstedet vårt, f.eks. tjenesteleverandør for programvarevedlikehold, datasenterdrift og hosting
  • tekniske tjenesteleverandører som vi bruker til å levere funksjonalitet, f.eks. teknisk nødvendige informasjonskapsler.
  • Tjenesteleverandører for praktisk gjennomføring av reklame og markedsføring, f.eks. tjenesteleverandører for sending av e-post og analyseinformasjonskapsler.

I disse tilfellene forblir vi ansvarlige for databehandlingen – overføringen og behandlingen av personopplysninger til eller av våre prosessorer er basert på det juridiske grunnlaget som tillater oss å behandle dataene. Det er ikke nødvendig med et eget juridisk grunnlag.

3.2 Dataoverføring til tredjeparter

Vi overfører delvis dataene dine også til tredjeparter, dvs. partnere som vi samarbeider med utenfor en ordrebehandling. Disse partnerne leverer sine tjenester under eget ansvar. For behandling av dataene dine av partnere gjelder utelukkende deres retningslinjer for personvern.

3.2.1 Leverandører for betalingstjenester

For å gjennomføre bestillingene dine, overfører vi betalingsinformasjon til leverandører for betalingstjenester som avvikler betalingsprosessen knyttet til bestillingene. Dette gjelder spesielt PayPal, payolution og banken din. Juridisk grunnlag for overføringen er gjennomføringen av kontrakten med deg, § 6 (1) pkt. b GDPR.

Ved kjøp mot faktura og ev. andre payolution betalingsmetoder i betydning av våre alminnelige forretningsvilkår, formidler vi dessuten data om din bestilling til Payolution GmbH og net-m privatbank 1891 AG, som vi overdrar vårt krav på kjøpsprisen til. For å kunne ta en avgjørelse om kjøp av fordringen, sjekker de ovennevnte firmaene kredittverdigheten. Hjemmel for formidlingen er ditt uttrykkelige samtykke som du under bestillingen ga til at vi overfører dine data til Payolution GmbH og net-m privatbank 1891 AG, og særlig til at de behandler disse data som egne ansvarshavende (personvernforordningen art. 6 (1) bokstav a); ordlyden på dette samtykket kan du laste ned her.

Personvernopplysninger fra Payolution GmbH om deres behandling av dine personlige data som ansvarshavende finner du her.

Personvernopplysninger fra net-m privatbank 1891 om deres behandling av dine personlige data som ansvarshavende finner du her.

3.2.2 Kjøperbeskyttelse / Vurderinger

For å vise vårt Trusted Shops-sertifikat og eventuelle innsamlede evalueringer samt tilbudet om Trusted Shops-produkter for kjøpere etter at du har bestilt en bestilling, er Trusted Shops-merket integrert på dette nettstedet.

Dette brukes til å beskytte våre legitime interesser i optimal markedsføring av tilbudet vårt, som overveier i sammenheng med en interessevurdering, i henhold til §. 6 (1) pkt. f GDPR. Trust-merket og tjenestene knyttet til dette, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Når Trust-merket vises, lagrer nettserveren automatisk en såkalt serverloggfil som inneholder f.eks. din IP-adresse, dato og klokkeslett for når det åpnes, overført datamengde og den forespørrende leverandøren (tilgangsdata) og dokumenterer spørringen. Disse tilgangsdataene blir ikke evaluert, og overskrives senest syv dager etter at du har besøkt siden.

Ytterligere personopplysninger blir bare overført til Trusted Shops hvis du har samtykket i dette, hvis du har bestemt deg for å bruke Trusted Shops-produkter etter en bestilling, eller hvis du allerede har registrert deg for bruk. I dette tilfellet gjelder kontraktsavtalen mellom deg og Trusted Shops.

3.2.3 Logistikkbedrifter

For vår varetransport til deg formidler vi dine adresse- og kontaktdata i den utstrekning det er nødvendig til logistikkforetak (som regel DHL). For transport innenfor Tyskland er dette navn, ev. firma, og postadresse / hentested og tilhørende tillegg til adressen. I denne sammenheng sender vi deg ev. lenker eller koder for sporing av forsendelsen; vær oppmerksom på at vi for dette formål ikke gir din e-postadresse videre til logistikkforetaket. Hvis de skriver direkte til deg (f.eks. også for å avtale en konkret leveringstid), har du sannsynligvis abonnert på en tilsvarende tjeneste hos logistikk- og transportforetaket og har gitt samtykke til denne bruken. Ved levering i andre land kan det på grunn av leveringsmåte hhv. lokale forhold være nødvendig med andre opplysninger (f.eks. e-postadresse eller telefonnummer), for at den som leverer skal kunne finne hhv. nå deg; dette ser du da i forbindelse med adresseopplysningene. Hjemmel for formidlingen er gjennomføringen av avtalen med deg, personvernforordningen art. 6 (1) bokstav b.

For retur fra deg til oss tilbyr vi deg som frivillig service (for å forenkle og spare kostnader) å generere porto og returetikett via vår nettside. For å generere etiketten blir du ført fra vår nettside til returportalen til DHL (selvfølgelig kan du også bestille dette direkte hos et logistikkforetak). For å gi deg best mulig service, sender vi personopplysningene fra bestillingen som behøves for å lage etiketten til DHL (dvs. bilagsnummer, postnummer, navn og adresse samt e-postadresse). Disse opplysningene er nødvendig for at etiketten blir riktig utfylt, sendt til deg over e-post så du kan skrive den ut selv, og beregnet. Dette gjør det lettere for deg fordi du ikke må legge inn disse opplysningene selv; i stedet må vi sende dem videre (via et sikkert skjema) til DHL. På vår nettside opplyser vi spesielt om dette før bruk av denne tjenesten. Hjemmel for formidlingen er ytelse av en service som du har spurt om, hhv. forberedelsen av en avtale med logistikkforetaket, personvernforordningen art. 6 (1) bokstav b.

3.2.4 Sosiale nettverk

Vårt nærvær i nettverk og plattformer i sosiale medier tjener til en bedre, aktiv kommunikasjon med våre kunder og interessenter. Der opplyser vi om våre produkter og spesielle kampanjer. Når du besøker våre steder i sosiale medier, kan dine personopplysninger automatisk samles inn og brukes for markedsforsknings- og reklameformål. Blant annet blir det fra disse opplysningene satt opp såkalte brukerprofiler ved hjelp av pseudonymer. Disse kan brukes for eksempel til, innenfor og utenfor plattformene, å vise reklame som antagelig tilsvarer dine interesser. For disse formålene blir det som regel lagt igjen informasjonskapsler på din enhet. I disse informasjonskapslene lagres besøksadferden og brukernes interesser.

I henhold til personvernforordningen art. 6, 1. ledd, bokstav f er formåle med denne databehandlingen - med interesseavveningen som utgangspunkt - å ivareta våre berettigede og overveiende interesser i en optimert fremstilling av vårt tilbud og en effektiv kommunikasjon, samt direkte markedsføring med kunder og interessenter. Hvis du av den respektive operatøren av plattformen i sosiale medier blir bedt om samtykke til databehandlingen, f.eks. ved bruk av en avhukingsboks, er dette hjemmelen for databehandlingen, personvernforordningen art. 6, 1. ledd, bokstav a.

Hvis den ovennevnte operatøren i sosiale medier har sitt hovedkontor i USA, gjelder følgende: for USA foreligger det en rimelighetsavgjørelse fra Europakommisjonen. Dette bygger på EU-US Privacy Shield. Du kan se et aktuelt sertifikat for det respektive foretaket her.

Detaljerte opplysninger om tilbyderens databehandling på deres sider og en kontaktmulighet samt dine respektive rettigheter og innstillingsmuligheter for vern av din privatsfære, særlig muligheter for innvendinger (opt-out), kan du se i tilbyderens opplysninger om personvern med lenken nedenfor. Hvis du trenger hjelp til dette, kan du også henvende deg til oss.

Del

Hvis du vil dele en av nettsidene våre på et sosialt nettverk (f.eks. Facebook eller Twitter), og klikker på knappen «Del», blir denne informasjonen overført til det sosiale nettverket. Dette forutsetter at du er logget inn på det sosiale nettverket. Juridisk grunnlag for behandlingen er for å utføre vår legitime interesse i å kunne tilby deg en mulighet til å dele innhold med andre, § 6 (1) pkt. f GDPR.

Facebook fansider

Vi driver en fanside på Facebook for informasjon om våre produkter og kampanjer. Du finner den under: https://www.facebook.com/bergfreunde Data om besøkere på vår fanside blir innsamlet og behandlet for forskjellige formål.

Ved hjelp av data om bruk av fansiden setter Facebook opp anonymiserte vurderinger, som er tilgjengelige for oss til forbedring av vårt tilbud. Denne vurderingen, kalt "Insights", skjer i felles ansvar mellom Facebook og oss. Grunnlaget for dette er en avtale mellom de felles ansvarlige i henhold til personvernforordningen art. 26, som du kan se her. Tilsvarende er Facebook Ireland Ltd. den primære ansvarlige for databehandlingen og at vedkommendes rettigheter blir ivaretatt, særlig om opplysninger, sletting eller innvendinger. Du finner nærmere opplysninger her om Facebook Irelands databehandling for insights og om hvordan rettighetene gjøres gjeldende.

Bortsett fra insights behandler Facebook videre personlige data på eget ansvar, for eksempel for å utføre tjenester eller reklame. Flere opplysninger om dette kan du se her.

4. Informasjonskapsler og nettanalyse

4.1 Hva er informasjonskapsler?

For å kunne utforme nettstedet vårt mer brukervennlig og for å kunne øke relevansen av reklamen for de som besøker nettstedet, bruker vi og våre partnere såkalte «Informasjonskapsler». Informasjonskapsler er små filer som lagres på harddisken til en besøkende. De gjør det mulig å beholde informasjon over en bestemt tidsperiode og identifisere datamaskinen til den besøkende. Dette skjer delvis også under bruk av såkalte Tracking-piksler, som ikke lagres på harddisken til en besøkende, men som er nyttig for å identifisere datamaskinen på samme måte som en informasjonskapsel. I følgende avsnitt viser begrepet «Informasjonskapsler» både til informasjonskapsler i teknisk betydning, Tracking-piksler og lignende tekniske metoder.

Når du besøker nettstedet vårt for første gang, får du opp en melding om personvern med samtykketekst i informasjonskapsler på startsiden. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet og ikke motsetter deg bruk av informasjonskapsler, blir dette samtykke lagret i nettleseren din, slik at vi ikke må vise denne informasjonen igjen på hver eneste side. Hvis denne informasjonen ikke lenger finnes på nettleseren din (f.eks. hvis du sletter historikken), vises den igjen når du besøker nettstedet vårt.

4.2 Hvilke informasjonskapsler bruker vi, på hvilket juridisk grunnlag og hvor lenge?

På nettstedet vårt bruker vi tre ulike typer informasjonskapsler: (1) Teknisk nødvendige informasjonskapsler, som er nødvendige for at nettstedet skal fungere riktig, (2) valgfrie analyseinformasjonskapsler og (3) valgfrie targeting- eller reklameinformasjonskapsler:

4.2.1 Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at du skal kunne bevege deg rundt på nettstedet vårt og bruke funksjonene der. De lagrer f.eks. hvilke produkter du har lagt i handlekurven din, eller fremgangen i bestillingsprosessen, eller de gjør at du enkelt kan søke etter forhandlere der du kan kjøpe produktene våre (f.eks. ved å vise et kart av området du befinner deg i). Disse informasjonskapslene samler ikke inn informasjon om deg som skal brukes til markedsføring, og de lagrer ikke hvor du har vært på Internett. Hvis du deaktiverer denne typen informasjonskapsler, blir alle eller deler av funksjonene på nettstedet begrenset.

Juridisk grunnlag for behandlingen er våre legitime interesser (§ 6 (1) pkt. f GDPR).

Disse informasjonskapslene er spesifikke for en økt og utgår etter besøket ditt på nettstedet (økt).

4.2.2 Analyseinformasjonskapsler / Google Analytics

Analyseinformasjonskapsler registrerer informasjon om hvordan besøkere bruker et nettsted, f.eks. hvilke sider de går inn på oftest og om de får opp feilmeldinger fra nettstedet. Disse informasjonskapslene inneholder ingen data som kan brukes til å identifisere besøkende. All informasjon som samles inn ved hjelp av disse informasjonskapslene, bruker kun til å forstå og forbedre funksjonaliteten og tjenestene til nettstedet.

(1) Til analyse av nettstedet vårt bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. Informasjon om bruk av nettstedet som dannes gjennom bruk av Google Analytics, overføres til en av Googles servere i USA og lagres der. Gjennom aktivering av IP-anonymiseringen på dette nettstedet, blir IP-adressen din forkortet av Google innenfor EU og andre EØS-land. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført og lagret på en Google-server i USA og forkortet der. IP-adressen som overføres av nettleseren, blir ikke slått sammen med andre data fra Google.

Google bruker denne informasjonen etter oppdrag fra oss til å evaluere nett-tilbudet vårt gjennom brukeren, for å opprette rapporter om aktivitetene i dette nett-tilbudet, og for å levere ytterligere tjenester som er knyttet til bruken av nett-tilbudet og Internett, til oss. Da kan det opprettes pseudonyme bruksprofiler for brukerne på grunnlag av de behandlede dataene.

Brukerne kan forhindre at disse informasjonskapslene lagres ved å endre den tilsvarende innstillingen i nettleseren. Brukerne kan også forhindre at dataene som samles inn gjennom informasjonskapslene og dataene som er knyttet til deres bruk av nett-tilbudet, registreres av Google og forhindre at de behandles av Google, ved å laste ned og installere nettlesertillegget under følgende kobling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Juridisk grunnlag for behandlingen er våre legitime interesser, ettersom vi kun bruker pseudonymiserte eller anonymiserte data (§ 6 (1) pkt. f GDPR).

Dataene som samles inn på grunnlag av disse informasjonskapslene, anonymiseres før analysen. Du kan deaktivere eller slette informasjonskapslene og informasjonen som lagres i dem, til enhver tid (jf. 4.2.4)

(2) Dette nettstedet bruker også «Webtrekk Analytics» – et produkt fra Webtrekk GmbH for å opprette statistiske data om bruk av nettstedet og optimalisere tilbudet på grunnlag av disse dataene. Dette er et statistikkprogram som registrerer bruken anonymisert eller pseudonymisert. Bruk av Webtrekk muliggjør en pseudonymisert analyse av bruksatferd, og informasjonen som nettleseren din overfører, blir registrert og evaluert. Alle evalueringene gjennomføres uten å kunne identifisere en person, altså anonymisert eller pseudonymisert, dvs. at personlig identifiserbar informasjon erstattes med et merke for å kunne utelukke at personen kan identifiseres, eller for å gjøre dette vanskeligere. IP-adressen blir umiddelbart anonymisert etter behandlingen og før den lagres. Informasjonskapsler brukes også som en del av Webtrekk. Du kan motsette deg Webtrekks innsamling og lagring av data til enhver tid, med øyeblikkelig virkning fra det tidspunktet. Gå til følgende kobling for å gjøre dette: https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/. Ved å bekrefte koblingen på disken din, blir en såkalt Opt-Out-informasjonskapsel konfigurert.

Ingen dataoverføring til andre land utenfor EU skjer gjennom Webtrekk GmbH.

Dataene dine behandles, spesielt når det gjelder statistiske data og online-identifikatorer, på det juridiske grunnlaget til den legitime interessen, § 6 (1) pkt. f GDPR. Ved behandlingen av dataene dine har vi følgende legitime interesser: Forbedring av våre tilbud, beskyttelse mot misbruk, statistikk.

4.2.3 Targeting- og reklameinformasjonskapsler

Targeting- og reklameinformasjonskapsler brukes til å målrette reklame til deg og tilpasse dem dine interesser. De brukes også til å begrense hvor ofte du ser den samme reklamen, måle effekten til en reklamekampanje og bedre forstå atferden etter at noen har sett på en reklame. Disse informasjonskapslene blir vanligvis plassert på sidene av reklamenettverk med godkjenning fra nettstedets operatør (dvs. i dette tilfellet fra oss). De registrerer at en bruker har besøkt et nettsted og overfører denne informasjonen til andre, f.eks. reklamebedrifter eller tilpasser selv reklamen i henhold til dette. Ofte er disse forbundet med en nettsidefunksjonalitet som leveres av disse selskapene. Vi bruker derfor disse informasjonskapslene til å opprette en forbindelse med sosiale nettverk, som da kan bruke informasjonen fra besøket ditt videre for å skreddersy reklame til deg på andre nettsteder, for å kunne tilgjengeliggjøre informasjon om besøket ditt fra reklamenettverkene vi bruker, slik at du senere kan se nøyaktig den reklamen som potensielt interesserer deg på bakgrunn av hvordan du bruker nettleseren. Hvis dette fører til kjøp av et produkt, blir dette faktumet eventuelt overført til et slikt reklamenettverk.

I tillegg integrerer vi også informasjonskapsler på nettstedet vårt, som konfigureres av tjenesteleverandører etter oppdrag fra oss, som vi bruker til å bekrefte hvilke av våre produkter du allerede har sett på, slik at vi kan foreslå lignende produkter.

Juridisk grunnlag for behandlingen er ditt samtykke i banneret med informasjon om informasjonskapsler som du ser når du først går inn på nettstedet vårt (§ 6 (1) pkt. a GDPR).

Du kan deaktivere eller slette informasjonskapsler og informasjonen som lagres i dem, til enhver tid (se følgende informasjon om dette).

4.2.4 Deaktivering av analyse-, targeting- og reklameinformasjonskapsler

Deaktivering av disse kategoriene analyse-, targeting- og reklameinformasjonskapsler begrenser ikke funksjonaliteten på nettstedet vårt. For tiden bruker vi informasjonskapsler i disse kategoriene fra følgende leverandører, og hos dem kan du finne informasjon om informasjonskapslene og hva de registrerer, og der kan du motsette deg bruken av informasjonskapslene direkte:

Verktøy Personverninformasjon fra leverandøren Mulighet for motsigelse (Opt-out)

Affilinet

https://www.affili.net/uk/about-cookies

As a part of the "about cookies":
Change the settings of your browser. Click the following link below for detailed instructions on how to do this:https://www.aboutcookies.org/. However, please bear in mind that deleting cookies will restrict the functionality of our website, particularly in the login areas.

Awin

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

As a part of the privacy policy:
You may alter the security settings of your web browser in order to stop your device receiving and storing cookies, to allow receiving and storing cookies from selected websites only, or to be notified before receiving cookies. Please note, however, that these settings may have negative effects on the usability and user guidance of websites and other online services.

Belboon

https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/

As a part of the privacy policy:
n your respective browser you can deactivate the storing of cookies under Tools/Internet Options, limit this to specific websites or set your browser such that it informs you as soon as a cookie is sent. You can also delete cookies from the hard drive of your PC at any time - e.g. Internet Explorer: Tools > Internet Options > Delete Browsing History / Cookies or in Firefox: Tools > Options > Privacy > Show Cookies > Remove Cookie / Remove All Cookies.

Bing

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

https://support.microsoft.com/de-de/help/4027592/microsoft-account-how-to-opt-out-of-microsoft-rewards

Channelpilot

https://www.channelpilot.co.uk/privacy-policy

Part of the privcy policy: https://www.channelpilot.de/optout
If you do not wish us to recognise your computer, please adjust your Internet browser settings, so that it deletes cookies from your hard disk, blocks all cookies or warns you before a cookie is stored.

Criteo

https://www.criteo.com/privacy/

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://www.youronlinechoices.com/

doubleclick

https://policies.google.com/?hl=en-GB

Part of https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en and https://www.google.com/settings/ads

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

Cookie Policy: https://www.facebook.com/policies/cookies/ and https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences

Google Adwords

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Googleadservices

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

gstatic

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en-GB

Kenshoo

https://www.kenshoo.co.uk/privacy-policy/

https://kenshoo.com/privacy-policy/#opting-out-from-our-services

Markmonitor

https://www.markmonitor.com/legal/privacy-policy

privacy Policy: send us an email at marketing@markmonitor.com with "unsubscribe" in the subject line

Netslave Qualityclick

https://www.qualityclick.com/privacypolicy.html

Part of the privacy policy:
The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs.

newrelic

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

Rich Relevance

https://www.richrelevance.com/privacy/

https://www.richrelevance.com/privacy/opt-out/

Tracdelight

https://www.tracdelight.com/privacy

http://mixpanel.com/optout/ as part of the privacy policy

Webtrekk

https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

youtube

https://policies.google.com/privacy?hl=de

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en-GB

Hvis du i stedet vil ha mer informasjon fra oss om disse informasjonskapslene, kan du ta kontakt via e-post ved å bruke kontaktopplysningene under punkt 8.

4.3 Hvordan deaktiverer jeg informasjonskapsler?

Du kan bruke koblingene i tabellen over (muligheter for motsigelse, opt-out) til å deaktivere enkelte informasjonskapsler, så lenge leverandøren av informasjonskapselen har et alternativ for dette. Deretter kan du også deaktivere bruk av alle typer informasjonskapsler ved å endre innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din. Men vær oppmerksom på at funksjonaliteten til nettstedet vårt blir begrenset hvis du også blokkerer teknisk nødvendige informasjonskapsler.

Du kan f.eks. på nettstedet www.youronlinechoices.com se mer informasjon om informasjonskapslene og de enkelte leverandørene. Der har du også mulighet til å motsette deg bruksbasert nettreklame gjennom enkelte eller alle verktøyene som brukes. For å komme direkte til administrasjon av preferansene dine, klikker du her.

5. Koblinger

Vi bruker koblinger til andre steder vi er på Internett, på nettstedene og tredjeparts tjenester, f.eks. sosiale medier som Facebook, Twitter eller YouTube. Kun disse tredjepartene er ansvarlig for databehandling av slike andre tjenesteleverandører på deres nettsteder, og deres retningslinjer for personvern gjelder.

6. Sikkerhet

Vi og tjenesteleverandørene våre iverksetter tekniske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte personopplysninger som vi administrerer, mot tilfeldig eller målrettet manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang av uautoriserte personer. Databehandlingen og sikkerhetstiltakene forbedres kontinuerlig i henhold til teknologiske fremskritt.

Når dine personopplysninger overføres til oss, brukes en kryptering ved hjelp av Secure Socket Layer (SSL). Personopplysninger som utveksles mellom deg og oss og andre relevante selskaper, blir hovedsakelig overført via moderne krypterte forbindelser.

Våre ansatte og tjenesteleverandører har selvsagt taushetsplikt.

7. Dine rettigheter om informasjon, retting, sperring sletting

Alle naturlige personer som vi behandler personopplysningene til, har i hovedsak (dvs. avhengig av de respektive forutsetningene) følgende rettigheter ovenfor oss:

  • Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, gir vi deg gjerne informasjon om dataene som er lagret om deg (§ 15 GDPR).
  • Du har rett til å korrigere feil og ufullstendige data (§ 16 GDPR).
  • Du har rett til å sperre/begrense behandlingen eller slette personopplysninger som ikke lenger er nødvendige eller som er lagret av juridiske grunner (§ 17, 18 GDPR).
  • Du har rett til overføring av dataene dine i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, hvis du har gitt oss dataene på grunn av et samtykke eller på grunn av en kontrakt mellom oss og deg (§ 20 GDPR).
  • Du har til enhver tid rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine for direkte reklame (§ 21 pkt. 2 og 3 GDPR).
  • Du har en motsigelsesrett på grunn av en behandling på grunnlag av en legitim interesse, der vi kan fremlegge våre nødvendige grunner (§ 21 pkt. 1 GDPR). Ovenfor har vi gjort deg oppmerksom på når du har denne rettigheten.
  • Hvis du har gitt samtykke til en databehandling, kan du tilbakekalle det når som helst med virkning for fremtiden, dvs. lovligheten for databehandlingen frem til tidspunktet for kanselleringen forblir uberørt. Etter tilbakekalling av et samtykke kan du eventuelt ikke bruke tjenestene våre lenger.

Send en skriftlig forespørsel (emne: Personvern) eller en e-post til kontaktopplysningene under punkt 8. Vi forbeholder oss retten til å bekrefte identiteten din slik at dine personopplysninger ikke blir avslørt for uvedkommende.

Du har også rett til å sende inn en klage til et tilsynsorgan for databeskyttelse.

8. Personvernansvarlig

Vår personvernansvarlig her:

Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG

Kontakt: Ostengasse 14, 93047 Regensburg

info@projekt29.de

Tlf. +49 941-2986930

9. Endringer

Fra tid til annen er det nødvendig å tilpasse innholdet i personvernerklæringen. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre innholdet når som helst. Da kommer vi til å publisere den endrede versjonen av personvernerklæringen her. Du bør derfor lese gjennom personvernerklæringen hvis du går inn på nettstedet vårt ved en senere anledning.


Versjon mai 2018

€ 5 straks
For din neste bestilling
Nei takk.