Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår for selskapet Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, heretter kalt selger.

§ 1 Generelt, definisjon av begreper

(1) Følgende generelle forretningsvilkår (GFV) gjelder for forretningsforbindelsen mellom selgeren og kunden og i den versjonen som var gyldig på bestillingstidspunktet.

2) Forbrukeren er hver naturlige person som inngår en rettslig handel hvis forbrukeren er enhver naturlig person som inngår en rettslig handel hvis formål hverken kan tilregnes handels- eller selvstendig virksomhet. Foretak i betydningen brukt i forretningsvilkårene er naturlige eller juridiske personer eller juridiske foretak som handler i på vegne av sin bedrift eller i sin selvstendige yrkesvirksomhet når de inngår en lovlig bindende handel. Kunde i betydningen brukt i forretningsvilkårene er både forbruker og foretak.

(3) Individuelt inngåtte avtaler har fortrinn for disse generelle forretningsvilkårene. Avvikende, motstridende eller utfyllende forretningsvilkår blir ikke del av avtalen, med mindre gyldigheten godkjennes uttrykkelig.

§ 2 Inngåelse av avtale

(1) Presentasjonen av varene på selgers nettside er ikke et juridisk tilbud men kun en oppfordring til kundene å komme med et juridisk bindende tilbud. På grunn av de teknisk betingede presentasjonsmulighetene kan de bestilte varene avvike minimalt fra den varen som er fremstilt på Internett, det kan her særlig dreie seg om avvik i farge, så vidt dette er rimelig.

(2) Kunden kan bestille via selgers internettside, per e-post, per telefaks, per telefon eller skriftlig. Kundens bestilling er et bindende tilbud om å inngå en kjøpsavtale for den bestilte varen.

(3) Selgeren bekrefter straks mottakelse av kundens bestilling per telefaks eller e-post.

a) Kjøpsavtalen for denne ordren blir ikke opprettet ved forhåndsbetaling/ eller bankoverføring, faktura eller postoppkrav, men først ved utsendelse av en separat e-post med ordrebekreftelse eller levering av varen. Selgeren har rett til å godta avtaletilbudet som inngår i bestillingen innen 5 arbeidsdager. Hvis varen er bestilt elektronisk, har selger rett til å godta bestillingen innen 2 arbeidsdager etter mottakelse. Dersom selger leverer de bestilte varene innen samme frist gjelder som aksept på avtalen.

b) Ved betaling med kredittkort, debetkort, iDeal, debitering eller PayPal trer kontrakten allerede inn ved betalingsanvisning fra kundens side.

4) Inngåelse av avtalen skjer med forbehold om ikke å levere eller å levere kun delvis, dersom selger selv ikke har mottatt eller ikke har mottatt riktig vare selv. Dette gjelder kun i tilfelle av at selgeren ikke kan klandres for uteblitt levering og selger har inngått en konkret erstatningsavtale med leverandøren med tilbørlig nøysomhet. Selgeren vil gjøre alt han kan for å få tak i varen. I motsatt tilfelle vil motytelsen omgående tilbakebetales. Dersom varen ikke er tilgjengelig eller kun delvis, vil kunden straks bli informert om dette.

(5) Dersom kunden har bestilt varen elektronisk, blir avtaleteksten lagret og kunden vil får den tilsendt per e-post sammen med de juridisk gyldige generelle forretningsvilkårene.

§ 3 Eiendomsforbehold

(1) Når det gjelder forbrukere forbeholder selgeren seg eiendomsretten inntil hele kjøpsprisen er innbetalt. Når det gjelder foretak forbeholder selgeren seg eiendomsretten i alle varer inntil alle krav fra en pågående forretning er blitt betalt.

(2) Dersom kunden ikke overholder kontraktsbestemmelsene, spesielt ved betalingsforsinkelse, kunden gir falske opplysninger om sin kredittverdighet eller dersom det blir fremmet en konkursbegjæring, er selger - også etter satt frist - berettiget til å tre tilbake fra kontrakten og kreve varen tilbakelevert, dersom kunden ikke enda har gitt motytelsen eller ikke har gitt den fullstendig.

(3) Foretaket har rett til å selge varen videre i den vanlige forretningsdriften. Han overfører allerede nå alle krav til selger pålydende fakturabeløpet, som er påløpt gjennom videresalg til tredje. Selgeren godkjenner overføringen. Etter overføring har foretaket fullmakt til å kreve inn kravene. Selgeren forbeholdes retten å inndra kravene selv, dersom foretaket ikke overholder sine betalingsforpliktelser og kommer på etterskudd med betalingen.

(4) Selger forplikter seg til å frigi sikkerheten som han har rett på når kunden krever det, dersom sikkerhetens verdi som kan realiseres overstiger kravet som sikres med mer enn 10 %. Hvilken sikkerhet som skal frigis er underlagt selgeren.

§ 4 Vederlag

(1) Den angitte kjøpsprisen er bindende. Kjøpsprisen er inkl. merverdiavgift iht. loven. Du kan lese mer om fraktkostnadene som kommer i tillegg ved forsendelse i Oversikt fraktkostnader/leveringsbegrensninger. Kostnader for emballering er inkludert i fraktkostnadene.

(2) Kunden er forpliktet til å betale hele fakturabeløpet innen 14 dager etter mottagelse av ordrebekreftelsen per e-post. Etter at fristen er utløpt, er kunden på etterskudd med betalingen.

I tilfelle av at kunden ønsker å betale med "Kjøp mot faktura" er kunden forpliktet til, avvikende fra avsnitt 1, å betale totalbeløpet innen 10 dager etter å ha mottatt fakturaen. Etter at fristen er gått ut kommer kunden i mora.

(3) Kunden har kun rett til motregning, dersom motkravene er rettskraftig stadfestet, anerkjent og ikke bestrides av selgeren. Kjøpers rett til motregning mot avtalerettslige krav og andre krav som følger av at avtaleforholdet har blitt satt i gang eller gjennomføres, forblir uberørt av dette. Kunden kan kun utøve en tilbakeholdsrett hvis motkravet stammer fra samme avtaleforhold.

§ 5 Betalingmuligheter

(1) Kunden kan betale på forskudd/bankoverføring, ved debitering, med kredittkort, PayPal, iDeal, faktura og oppkrav. Selger forbeholder seg retten til å utelukke enkelte betalingsmåter.

(2) Ved betaling med PayPal må kunden melde seg på www.paypal.com. Bruksbetingelsene til paypal.com gjelder.

(3) Ved oppkravsbetaling betaler kunden direkte til fraktselskapet.

(4) Ved fakturakjøp blir kunden informert om spesielle forretningsbetingelser når han bestiller, og må straks godkjenne disse.

(5) Informasjon om ev. påløpende kostnader til valgt betalingsmmåte finner du i vår Kundeinformasjon og i oversikten >Betalingsmåter på vår nettside.

§ 6 Forsendelse

(1) Selgeren leverer utelukkende til de land som er oppgitt i Fraktkostnadsoversikt(Begrensninger ved levering).

(2) Leveringsfristen for leveranser er angitt på den respektive tilbudssiden. Leveringsfristens start er fastlagt (avhengig av valgt betalingsmåte) iht. 3. til 5 ledd.

(3) Ved forhåndsbetaling/bankoverføring eller PayPal begynner leveringsfristen en dag etter betalingsanvisning. Ved alle andre betalingsmåter begynner fristen en dag etter bestilling.

(4) Dersom fristen begynner eller slutter på en lørdag, søndag eller en offentlig helligdag, forskyves fristens start / slutt til neste arbeidsdag.

(5) Du finner informasjon om leveringsfrist ved leveranse utenfor Tyskland i Kundeinformasjon og i oversikten Fraktkostnader/Begrensninger ved leveranse.

(6) Når det gjelder forbeholdet om regulær egenlevering viser selger til § 2 4 ledd i disse generelle forretningsvilkårene.

(7) Selger har rett til dellevering, dersom det formodes at en dellevering er i kundens interesse. Det oppstår ingen ekstra kostnader for kunden i forbindelse med dette.

§ 7 Lovfestet angrefrist

(1) Du finner informasjon om juridisk angrefrist i Kundeinformasjon.

(2) Andre uforpliktende merknader vedr. retur:

a) Kunden bes om å unngå skader og tilsmussing og hvis mulig pakke varen i den originale emballasjen med alt tilbehør og alle emballasjedeler og sende den tilbake til selger. Du bes eventuelt å bruke en ekstra beskyttende emballasje. Dersom originalemballasjen ikke fins lenger, skal varen pakkes i egnet emballasje slik at den er tilstrekkelig beskyttet mot transportskader for å unngå krav om skadeerstatning pga. skade ved mangelfull emballering.

b) Kunden kan bruke vedlagte returmerke ved returforsendelse. Som et alternativ kan du returnere varen som frankert pakke. Vi erstatter portoutgiftene med mindre de må betales av deg. Uansett må du ta godt vare på postkvitteringen.

c) Fremgangsmåtene som er nevnt i avsnitt a) og b) er ikke forutsetning for en gyldig utføring av angrefristen.

§ 8 Frivillig, avtalemessig innvilget 30 dagers returrett.

(1) Returrett for forbrukere:
Forbruker i betydningen henhold til forretningsvilkårene er enhver naturlige person som inngår en rettslig handel der formål hverken kan tilregnes næringsrelatert eller selvstendig yrkesvirksomhet. I tillegg til en lovfestet angrefrist som forbrukere har, garanterer selger kunden frivillig en returrett på totalt 30 dager fra mottakelse av varen iht. følgende bestemmelser: Kunden kan returnere den mottatte varen uten å oppgi begrunnelse innen 30 dager ved å sende varen i retur. Fristen begynner å løpe fra du har mottatt varen. For å ivareta fristen er det tilstrekkelig å sende varen i retur innen fristen. Varen må sendes i retur til:

Bergfreunde GmbH Peter-Schaufler-Straße 16 72108 Rottenburg

Følger av en retur
Ved utført retur må begge parter tilbakebetale mottatte ytelser og ev. mottatte fordeler (f.eks. renter). Dersom disse mottatte ytelsene samt fordelene (f.eks. bruksfordeler) ikke / kun delvis / kun i forringet tilstand kan gis eller tilbakeleveres, må kunden yte kompensasjon for verditapet til selger i samme omfang. Dersom varen er forringet, skal det ytes verdikompensasjon for bruken, såfremt bruk og forringelse kan tilbakeføres til bruk av varen, etter kontroll av egenskaper og funksjon. "Kontroll av egenskaper og funksjon" betyr at den gjeldende varen testes og prøves slik det er mulig og vanlig på en vanlig butikk. Varer som kan tilbakesendes som pakke skal returneres på selgers risiko. Forpliktelsen for å tilbakebetale betalinger må oppfylles innen 14 dager. Fristen begynner for kunden med forsendelse av varen, for selgeren ved mottagelse. Når det gjelder kostnader ved retur vises det til § 8 2. ledd.

(2) Kostnader for retur
Såfremt det er inngått avtale om levering til Tyskland eller Østerrike og kunden i henhold til § 8 (1) gjør bruk av sin frivillige, avtalefestede returrett, skal han betale de regelmessige kostnadene for tilbakesending, dersom den leverte varen tilsvarer den bestilte og prisen på den bestilte varen ikke overskrider et beløp på 150 EUR.

Såfremt det er inngått avtale om levering til andre land enn de som er nevnt i 1. setning, skal kunden dersom han gjør bruk av frivillig, avtalefestet returrett i henhold til § 8 (1), avvikende fra 1. setning, betale de regelmessige portokostnadene, dersom den leverte varen tilsvarer den bestilte.

(3) Angreretten som gjelder for forbrukeren blir ved overholdelse av reglene ikke berørt av den avtalefestede returretten som er gitt og består uavhengig av denne. Både den tidligere nevnte angreretten, samt andre lovfestede reklamasjonsrettigheter berøres ikke av de tidligere nevnte bestemmelsene om frivillig avtalefestet returrett som er gitt.

§ 9 Overføring av risiko

(1) Når det gjelder forbrukere overføres risikoen for at den kjøpte varen tilfeldigvis skal forsvinne eller forringes også ved postordrekjøp ved utlevering av varen til forbrukeren.

(2) Når det gjelder foretak overføres risikoen for at den kjøpte varen tilfeldigvis skal forsvinne eller forringes, også ved postordrekjøp, ved utlevering av varen til befordrer, speditør eller andre personer eller institusjoner som er bestemt til utføring av frakten, til foretaket.

(3) Utleveringen gjelder like fullt hvis kunden er forsinket med mottakelsen.

§ 10 Reklamasjonsrett

(1) Kunden har rett til en lovfestet reklamasjonsrett som er tilpasset i foreliggende generelle forretningsvilkårer i henhold til §§ 10,11.

(2) Bestilte varer kan avvike fra bildene som er avbildet på Internett innenfor rammen av det som kan godtas. Det vises til § 2 1 ledd i disse generelle forretningsvilkårene.

(3) Forbrukere kan velge om de ønsker at det avhjelpes med utbedring eller en levering av ny vare. Selgeren har rett til å avvise å avhjelpe slik forbrukeren ønsker, dersom det kun er mulig med uforholdsmessige store kostnader og den andre måten ikke medfører nevneverdige ulemper for forbrukeren. Når det gjelder foretak garanterer selger for mangler ved varer enten ved reklamasjonsrett til utbedring eller ny levering etter selgers skjønn.

(4) Dersom det ikke var mulig å avhjelpe, kan kunden generelt velge en reduksjon av kjøpsprisen (rabatt), annullere avtalen (tre tilbake) eller skadeerstatning i stedet for ytelsen. Ved mindre mangler har kunden - ved å ta hensyn til interessene til begge parter - ingen rett til å trekke seg fra avtalen. I stedet for skadeerstatning for ytelsen kan kunden forlange erstatning innenfor rammene til § 284 BGB, for forgjeves arbeid som han har gjort i tro på å motta varen, og som var rett og rimelig. Dersom kunden velger skadeerstatning i stedet for ytelse, så gjelder ansvarsbegrensningene iht. § 9 1. ledd i disse generelle forretningsvilkårene.

(5) Foretak må vise selger tydelige mangler ved den leverte varen innen en frist på 2 uker etter at foretaket har mottatt varen. Hvis ikke kan ikke reklamasjonskravet gjøres gjeldende. For å overholde fristen er det nok å sende/ meddele saken innen fristen. For handelsmenn gjelder § 377 HGB.

(6) Dersom kunden er et foretak, gjelder som varens beskaffenhet generelt produktbeskrivelsen som avtalt som varens tilstand. Offentlige ytringer, ros eller reklame fra produsenten er ikke varens avtalefestede beskaffenhet.

(7) Forbrukerens reklamasjonsfrist er 2 år fra levering av varen. I motsetning til dette gjelder en reklamasjonstid på 1 år for foretak, regnet fra levering av varen. Ved brukte varer er reklamasjonsfristen også 1 år fra levering av varen. Den ettårige ansvarsfristen gjelder ikke dersom selgeren kan holdes ansvarlig for grov mislighold, heller ikke ved fysiske eller helseskader som kan tilbakeføres til selgeren og ved tap av kundens liv, i tilfelle garanti og i tilfelle det foreligger leveringsregress iht. §§ 478, 479 BGB (tysk lov). Selgers ansvar i følge produktansvarsloven forblir uberørt av dette.

(8) Avvikende fra 7. ledd gjelder den vanlige foreldelsesfristen hvis selger har med vilje fortiet en mangel.

(9) Selger gir ingen juridisk garanti overfor kunden, med mindre dette er uttrykkelig avtalt. Produksjonsgarantien forblir uendret.

§ 11 Ansvarsbegrensninger

(1) Ved lett uaktsom forsømmelse av forpliktelsene begrenser ansvaret seg til, alt etter varetype, forutsigbare, avtaletypiske og umiddelbare gjennomsnittsskader. Dette gjelder også ved lett uaktsomme pliktforsømmelser av selgers juridiske representanter eller assistenter/hjelpere. Selger er ikke ansvarlig ved lett uaktsom forsømmelse av uvesentlige avtaleforpliktelser. Han er derimot ansvarlig for brudd på kundens juridiske rettsposisjon som er vesentlig for avtalen. Rettsstillinger som er vesentlig for avtalen er slike som garanteres kunden i følge avtalens innhold og formål. Selgeren er videre ansvarlig for brudd på forpliktelser som i utgangspunktet muliggjør en riktig gjennomføring av avtalen, og som kunden stoler på at skal overholdes.

(2) Den ovenstående ansvarsbegrensningen gjelder ikke kundens krav om garantier og/eller produktansvar. Videre gjelder ansvarsbegrensningen ikke ved uredelighet, ved overtredelse av viktige forpliktelser i kontrakten, samt ved fysiske eller helseskader som kan tilbakeføres til selgeren og ved tap av kundens liv.

(3) Selger er kun ansvarlig for eget innhold på nettsidene til nettbutikken sin. Såfremt det er tilgang til andre nettsider med linker, er selgeren ikke ansvarlig for fremmed innhold på disse linkene. Han tilegner seg ikke det fremmede innholdet. Såfremt selger får kjennskap til rettsstridig innhold på eksterne nettsider, vil han umiddelbart sperre tilgangen til disse sidene.

§ 12 Sluttbestemmelser, tvist

(1) Det er lovene til Forbundsrepublikken Tyskland som gjelder. Når det gjelder forbrukere som inngår avtaler som ikke er yrkes- eller næringsrelatert, gjelder dette rettsvalget kun når den garanterte vernet ikke bli fratatt forbrukeren gjennom uavvikelige bestemmelser i loven til landet, der forbrukeren har sitt vanlige oppholdssted. FN-s kjøpslov (CISG) har ingen anvendelse her. § 14 12. ledd TDSG forblir uberørt.

2) Dersom kunden er kjøpmann, en juridisk person i en offentlig institusjon eller en offentlig juridisk særformue, er vernetinget for alle stridigheter ut fra denne avtalen den domstolen der selger har forretningsadresse, med mindre det er oppgitt et utelukkende verneting. Selger har imidlertid også rett til å stevne kjøpmannen i retten ved eget bopel eller forretningsadresse. Rette verneting berøres ikke av utelukkende verneting.

(3) Vi er forpliktet til å informere deg om at det i iht. den såkalte online tvistløsingen fra den Europeiske kommisjonen, har blitt laget en tilsvarende online-plattform. Denne plattformen finner du ved å følge denne linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. I tillegg er vi forpliktet til å meddel deg vår e-postadresse. Den er: service@bergfreunde.no.

(4) Vi bestreber oss alltid å avklare eventuelle uoverensstemmelser med kunden relatert til eksisterende kontrakter på en minnelig måte. Vi ønsker imidlertid å påpeke at vi ikke er forpliktet til å delta i forbrukerforliksprosesser (iht. loven VSBG) og at vi dessverre heller ikke tilbyr en slik mekling til våre kunder.

€ 5 straks
For din neste bestilling
Nei takk.