Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår for selskapet Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, heretter kalt selger.

§ 1 Generelt, definisjon av begreper

(1) Følgende generelle forretningsvilkår (GFV) gjelder for forretningsforbindelsen mellom selgeren og kunden og i den versjonen som var gyldig på bestillingstidspunktet.

2) Forbrukeren er hver naturlige person som inngår en rettslig handel hvis forbrukeren er enhver naturlig person som inngår en rettslig handel hvis formål hverken kan tilregnes handels- eller selvstendig virksomhet. Foretak i betydningen brukt i forretningsvilkårene er naturlige eller juridiske personer eller juridiske foretak som handler i på vegne av sin bedrift eller i sin selvstendige yrkesvirksomhet når de inngår en lovlig bindende handel. Kunde i betydningen brukt i forretningsvilkårene er både forbruker og foretak.

(3) Individuelt inngåtte avtaler har fortrinn for disse generelle forretningsvilkårene. Avvikende, motstridende eller utfyllende forretningsvilkår blir ikke del av avtalen, med mindre gyldigheten godkjennes uttrykkelig.

§ 2 Inngåelse av avtale

(1) Presentasjonen av varene på selgers nettside er ikke et juridisk tilbud men kun en oppfordring til kundene å komme med et juridisk bindende tilbud. På grunn av de teknisk betingede presentasjonsmulighetene kan de bestilte varene avvike minimalt fra den varen som er fremstilt på Internett, det kan her særlig dreie seg om avvik i farge, så vidt dette er rimelig.

(2) Kunden kan bestille via selgers internettside, per e-post, per telefon eller skriftlig. Kundens bestilling er et bindende tilbud om å inngå en kjøpsavtale for den bestilte varen.De tekniske trinnene for å inngå kjøpekontrakten via selgerens nettsted er som følger:

a) Kunden kan velge produkter fra sortimentet til selgeren og legge disse i handlekurven med knappen «legg i handlekurv». Innholdet i handlekurven kan ses når som helst ved å klikke på «Handlekurv»-knappen. Kunden har når som helst muligheten til å sjekke og om nødvendig endre innholdet i handlekurven (f.eks. antall varer) eller fjerne varer ved å klikke på «Slett»-knappen. Det vil da ikke bli lagt inn en bindende bestilling på disse produktene.

b) Kunden veiledes gjennom bestillingsprosessen ved å klikke på «Gå til kassen»-knappen. Her blir kunden bedt om å oppgi kundeinformasjon, leveringsadresse og ønsket betalingsmåte. På slutten av prosessen føres kunden tilbake til bestillingsoversikten som viser alle opplysningene. Før bestillingen sendes, får kunden sjekke alle opplysninger (dvs. navn, adresse, frakt, betalingsmåte og bestilte varer) på nytt og gjøre eventuelle endringer ved hjelp av «Tilbake»-funksjonen i nettleseren eller «Rediger»-knappen. Kjøpet kan også avbrytes helt ved å lukke nettleseren. En bindende bestilling av varene i handlekurven skjer først når kunden trykker på «Kjøp»-knappen. Bestillingen kan imidlertid kun sendes og overføres dersom kunden har akseptert disse avtalebetingelsene ved å klikke på «Godta generelle kjøpsvilkår»-knappen, slik at de inkluderes i forespørselen. Selgeren sender så kunden en automatisk mottaksbekreftelse per e-post, denne viser bestillingen og kan skrives ut av kunden ved hjelp av funksjonen «Skriv ut». Den automatiske mottaksbekreftelsen dokumenterer at kundens bestilling er mottatt av leverandøren, den utgjør imidlertid ingen aksept av kundens tilbud om å inngå en kjøpekontrakt.

c) Hvis faktura velges som betalingsmåte, inngås kjøpsavtalen etter utsendelse av en separat e-post med ordrebekreftelse eller ved levering av varen. Selgeren har rett til å godta avtaletilbudet som inngår i bestillingen til kunden innen 5 virkedager. Hvis varen er bestilt elektronisk, har selgeren rett til å godta bestillingen innen 2 virkedager etter mottakelse. Dersom selgeren leverer de bestilte varene innen samme frist, gjelder dette som aksept av avtalen.

d) Når det gjelder forhåndsbetaling / betaling via bankoverføring med en av betalingstjenestene som tilbys av selgeren, f.eks. Klarna-Sofortüberweisung, iDEAL, Apple Pay, Bancontact eller PayPal, aksepterer selgeren kundens tilbud når betalingstransaksjonen innledes via betalingstjenesten. Kjøpsavtalen er altså inngått når betalingsprosessen mellom partene er fullført. Det er dermed ikke nødvendig med en separat ordrebekreftelse fra selger for inngåelse av kjøpsavtalen.

e) I motsetning til pkt. b) har kunden, etter å ha lagt varene i handlekurven, mulighet til å innlede og fullføre bestillingsprosessen via PayPal ved å klikke på Gå til PayPal»-knappen. I dette tilfellet vil kunden videresendes til betalingstjenesten PayPal. Bestillings- og betalingsprosessen innledes og fullføres her via PayPal, og utgjør et bindende tilbud fra kunden om å inngå en kjøpsavtale. Selger aksepterer kundens tilbud som bindende ved å innlede betalingstransaksjonen via PayPal. Kjøpsavtalen inngås dermed når betalingsprosessen mellom partene fullføres.

(3) Ved åpenbar feil i prisangivelsen har selgeren, i samsvar med gjeldende hevingsbestemmelser, rett til å kansellere hele bestillingen fra kunden. Dette gjelder særlig for priser som mangler på grunn av butikkfeil, varer med en pris på null euro eller feile priser for sett. Dette gjelder også hvis produkter ikke lenger kan leveres grunnet uforutsette leveringsvansker som ikke er selgerens feil. Betaling som selgeren allerede har mottatt, skal refunderes omgående (dvs. innen syv dager etter kanselleringen) i samsvar med kundens foretrukne betalingsmåte. Når selgeren kansellerer, oppstår det ingen kostnader for kunden.

(4) Selgeren inngår avtalen med forbehold om å trekke seg fra avtalen ved leveringsfeil eller manglende levering. Dette gjelder kun der hvor selgeren ikke kan klandres for uteblitt levering og selger har inngått en konkret erstatningsavtale med leverandøren med tilbørlig nøysomhet. Selgeren vil gjøre alt han kan for å få tak i varen. Dersom varen ikke er tilgjengelig eller kun delvis, vil kunden straks bli informert om dette. I så tilfelle har også kunden rett til å trekke seg fra kjøpsavtalen. Ved opphevelse vil kunden umiddelbart få tilbakebetalt eventuelle vederlag som allerede er betalt.

(5) Dersom kunden har bestilt varen elektronisk, blir avtaleteksten lagret og kunden vil får den tilsendt per e-post sammen med de juridisk gyldige generelle forretningsvilkårene.

§ 3 Eiendomsforbehold

(1) Når det gjelder forbrukere forbeholder selgeren seg eiendomsretten inntil hele kjøpsprisen er innbetalt. Når det gjelder foretak forbeholder selgeren seg eiendomsretten i alle varer inntil alle krav fra en pågående forretning er blitt betalt.

(2) Dersom kunden ikke overholder kontraktsbestemmelsene, spesielt ved betalingsforsinkelse, kunden gir falske opplysninger om sin kredittverdighet eller dersom det blir fremmet en konkursbegjæring, er selger - også etter satt frist - berettiget til å tre tilbake fra kontrakten og kreve varen tilbakelevert, dersom kunden ikke enda har gitt motytelsen eller ikke har gitt den fullstendig.

(3) Foretaket har rett til å selge varen videre i den vanlige forretningsdriften. Han overfører allerede nå alle krav til selger pålydende fakturabeløpet, som er påløpt gjennom videresalg til tredje. Selgeren godkjenner overføringen. Etter overføring har foretaket fullmakt til å kreve inn kravene. Selgeren forbeholdes retten å inndra kravene selv, dersom foretaket ikke overholder sine betalingsforpliktelser og kommer på etterskudd med betalingen.

(4) Selger forplikter seg til å frigi sikkerheten som han har rett på når kunden krever det, dersom sikkerhetens verdi som kan realiseres overstiger kravet som sikres med mer enn 10 %. Hvilken sikkerhet som skal frigis er underlagt selgeren.

§ 4 PRISER OG FRAKTKOSTNADER

(1) De oppgitte prisene er totalpriser og inneholder lovpålagt merverdiavgift samt eventuelle priskomponenter. Du kan lese mer om fraktkostnadene som kommer i tillegg ved forsendelse i fraktkostnadsoversikten/leveringsbegrensningene. Kostnader for emballering er inkludert i fraktkostnadene. Ved grenseoverskridende leveranser kan det i noen tilfeller (f.eks. ved forsendelse av en vare fra en EU-medlemstat til en annen) påløpe tilleggsavgifter (f.eks. toll). Disse avgiftene skal kjøperen betale direkte til den relevante toll- eller skattemyndigheten og ikke til selgeren.

(2) Kunden har kun rett til motregning, dersom motkravene er rettskraftig stadfestet, anerkjent og ikke bestrides av selgeren. Kjøpers rett til motregning mot avtalerettslige krav og andre krav som følger av at avtaleforholdet har blitt satt i gang eller gjennomføres, forblir uberørt av dette. Kunden kan kun utøve en tilbakeholdsrett hvis motkravet stammer fra samme avtaleforhold.

(3) Kunden samtykker i at regningen vil bli sendt elektronisk til e-postadressen som ble oppgitt ved bestilling eller gjøres tilgjengelig for nedlasting på nett; unntaksvis kan kunden også be om at den tilsendes i papirform.

§ 5 Betalingmuligheter

(1) Kunden kan velge mellom forskjellige betalingsalternativer, noe som alltid inkluderer de mest brukte og gratis betalingsmåtene. Selger forbeholder seg retten til å utelukke enkelte betalingsmåter. De konkret tilgjengelige betalingsmåtene er kun de alternativene som vises på vårt nettsted under bestillingsprosessen. Den nedenstående illustrasjonen gir ingen rett til en bestemt betalingsmåte hvis denne ikke vises under bestillingsprosessen.

(2) Betaling med PayPal

Hvis du velger å betale med PayPal, vil du automatisk bli videresendt til den elektroniske betalingstjenesten PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. I så tilfelle gjelder PayPals bruksvilkår, som kunden kan lese på

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_CZ

eller – hvis kunden ikke har en PayPal-konto – på

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/privacywax-full

Når kunden har lagt inn de nødvendige opplysningene og valgt ønsket PayPal-betalingsmåte (debitering, kredittkort eller faktura), trekkes det gjeldende betalingsbeløpet fra kundens konto etter fullført bestilling.

(3) Betaling med Sofortüberweisung

Betalingsalternativet «Sofortüberweisung» tilbys i samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Kundens konto debiteres ved dette alternativet umiddelbart etter at bestillingen er lagt inn. Bruk av denne betalingsmåten krever en positiv kredittsjekk. I denne forbindelse videresender selgeren kundens opplysninger til Klarna for en adresse- og kredittsjekk som en del av inngåelsen av kjøpsavtalen. Hvis betaling med Sofortüberweisung ikke er mulig (f.eks. grunnet kredittmessige eller tekniske årsaker, eller grunnet overskridelse av beløpsgrenser), kan selgeren tilby kunden en alternativ faktureringsmulighet.

Mer informasjon og Klarnas bruksvilkår:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/no_no/user

Generell informasjon om Klarna: https://www.klarna.com

(4) Betaling med kredittkort

Ved betaling med kredittkort uten bruk av PayPal, vil betalingsbeløpet bli trukket fra kjøperens spesifiserte konto i henhold til kredittkortavtalen mellom kunden og kredittkortselskapet.

(5) Betaling med faktura eller på avbetaling

Betalingsalternativet Betaling med faktura eller på avbetaling (heretter: «Payolution-betalingsmåte») tilbys i samarbeid med Payolution GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Østerrike, (heretter: «Payolution») og Bank Frick & Co AG, Landstr. 14, 9496 Balzers, Liechtenstein (heretter: «Bank»). I den forbindelse gjelder:

a) Det opprettes ikke et avtaleforhold mellom kunden og Payolution eller banken med dette. Kjøpsavtalen for varene inngås kun mellom selgeren og kunden. Gjennomføringen av kjøpsavtalen er også underlagt avtalene som kunden gjør med selgeren. Selgeren forblir ansvarlig for generelle kundehenvendelser (f.eks. om varer, leveringstid eller frakt), returer, reklamasjoner, garantikrav, eventuell kansellering av avtale og kredittnotaer.

b) Bruken av Payolution-betalingsmåten er kun tillatt for personer som har fullført sitt 18. leveår.

c) Før hver betaling via en Payolution-betalingsmåte vil selgeren eller banken kontrollere kundens kredittverdighet. Hvis betaling via en Payolution-betalingsmåte ikke er mulig (henholdsvis av kredittmessige eller tekniske årsaker, eller på grunn av en overskridelse av beløpsgrenser), kan selgeren tilby kunden en alternativ faktureringsmulighet.

d) Selgeren har rett til å videreformidle krav som skal betales via en Payolution-betalingsmåte, inkludert alle tilhørende tilleggsrenter og gebyrer, til tredjepart. For behandling av en betaling med faktura eller kjøp på avbetaling, overdrar selgeren sitt krav om betaling av kjøpesummen til banken. Kunden informeres herved om denne overdragelsen av kravet og om betalingsinformasjonen på nettstedet. For å ha en innfriende virkning må alle innbetalinger utelukkende gjøres til banken og til kontoen som er angitt for dette formålet. Varene forblir bankens eiendom inntil full betaling er mottatt.

e) Eiendomsretten til en levert vare forblir hos selgeren, inntil betaling er utført (se § 3 i disse generelle forretningsvilkår).

f) Hvis kjøp med faktura er avtalt, forfaller hele fakturasummen til betaling umiddelbart etter mottak, forutsatt at ingen senere dato nevnes på fakturaen.

g) Hvis fakturaen ikke betales senest den datoen som er spesifisert som forfall på fakturaen, er kunden på etterskudd også uten å ha mottatt en betalingspåminnelse, med mindre kunden ikke er ansvarlig for den manglende betalingen.

(6) Betaling med iDEAL

Betalingsmåten iDEAL tilbys i samarbeid med iDEAL B.V., Gustav Mahlerplein 33-35 i Amsterdam. Ved valg av betalingsmåten iDEAL, blir kjøperen under bestillingsprosessen automatisk videresendt til nettbanken til dens deltakende bank. Etter vellykket autentisering i kundens nettbank, skjer så betalingen via bankoverføring i sanntid. Betalingssummen trekkes derfor direkte fra kundens konto når overføringen gjennomføres. iDEALs bruksvilkår er tilgjengelige på:

https://www.ideal.nl/en/consumers/frequently-asked-questions/

(7) Betaling med Apple Pay

Betalingsmåten «Apple Pay» tilbys i samarbeid med Apple Inc., Park Way, Cupertino, California, USA. Ved valg av betalingsmåten Apple Pay, blir kjøperen under bestillingsprosessen automatisk videresendt til Apple Pay-kontoen sin. Etter vellykket autentisering via Apple Pay, skjer betalingen via bankoverføring. Betalingssummen trekkes derfor direkte fra kundens konto når overføringen gjennomføres. Ytterligere informasjon om Apple Pay er tilgjengelig på:

https://www.apple.com/no/apple-pay/

(8) Informasjon om betalingsmåtene og ev. påløpende kostnader knyttet til det valgte alternativet finner du oversikten over betalingsalternativer på nettstedet vårt.

§ 6 Forsendelse

(1) Selgeren leverer utelukkende til de land som er oppgitt i Fraktkostnadsoversikt (Begrensninger ved levering) og i samsvar med spesifiserte begrensninger eller leveringsmåter. Du finner dem også i den «virtuelle handlekurven»..

(2) Leveringsfristen for leveranser er angitt på den respektive tilbudssiden. Leveringsfristens start er fastlagt (avhengig av valgt betalingsmåte) iht. 3. til 5 ledd.

(3) Ved forhåndsbetaling/bankoverføring, kredittkort, iDEAL, bancontact, Klarna Sofort eller PayPal starter leveringsfristen én dag etter betalingsanvisning. Ved alle andre betalingsmåter begynner fristen én dag etter bestilling.

(4) Dersom fristen begynner eller slutter på en lørdag, søndag eller en offentlig helligdag, forskyves fristens start / slutt til neste arbeidsdag.

(5) For forsendelser utenfor Tyskland gjelder en leveringsfrist på 2–4 virkedager. Leveringsfristen starter i henhold til pkt. 3.

(6) Når det gjelder forbeholdet om regulær egenlevering viser selger til § 2 4 ledd i disse generelle forretningsvilkårene.

(7) Selger har rett til dellevering, dersom det formodes at en dellevering er i kundens interesse. Det oppstår ingen ekstra kostnader for kunden i forbindelse med dette.

§ 7 Lovfestet angrefrist

(1) Informasjon om lovfestet angrerett er tilgjengelig under Angrerett.

(2) Ytterligere uforpliktende merknader om retur:

Med hensyn til retur av varen(e), kan du benytte deg av RETUR-prosessen vår som du finner her.

Vilkårene som er nevnt i denne paragrafen er ikke en forutsetning utøvelse av angreretten.

§ 8 FRIVILLIG, AVTALEMESSIG INNVILGET 100 DAGERS RETURRETT.

(1) Forbrukere kan returnere varene som er mottatt til oss innen 100 dager etter mottakelse uten å oppgi noen grunn. Rettidig forsendelse av varene er tilstrekkelig for å overholde fristen. Forutsetningen for å utøve den frivillige returretten er imidlertid at varene er i sin opprinnelige tilstand, fullstendig og ubrukt. Varene må returneres uten skade og i riktig emballasje, inkludert alle etiketter og transportbeskyttelsesmateriell. Så langt det er rimelig, skal emballasjen som sendes til videresending brukes til retur.

Returen må gjøres til følgende adresse:

Bergfreunde GmbH, c/o Rhenus Warehousing Solutions, Colemanstrasse 11, 35394 Gießen - Germany

(2) Returkostnader:
Vi tilbyr gratis retur for forbrukere i Tyskland og Østerrike, ellers er det forbrukeren som må bære kostnadene ved å returnere varene. Selgeren tilbyr en praktisk tjeneste med returetikett. Du finner informasjon om dette og eventuelle returkostnader som kan påløpe her. Kjøpesummen vil bli refundert til den originale betalingsmetoden senest 30 dager etter at vi har mottatt de returnerte varene.

(3) Den lovbestemte angreretten samt andre lovbestemte garantirettigheter som kunden har, forblir upåvirket av de ovennevnte reglene for den avtalefestede frivillige returretten.

§ 9 Overføring av risiko

(1) Når det gjelder forbrukere overføres risikoen for at den kjøpte varen tilfeldigvis skal forsvinne eller forringes også ved postordrekjøp ved utlevering av varen til forbrukeren.

(2) Når det gjelder foretak overføres risikoen for at den kjøpte varen tilfeldigvis skal forsvinne eller forringes, også ved postordrekjøp, ved utlevering av varen til befordrer, speditør eller andre personer eller institusjoner som er bestemt til utføring av frakten, til foretaket.

(3) Utleveringen gjelder like fullt hvis kunden er forsinket med mottakelsen.

§ 10 Reklamasjonsrett

(1) Kunden har rett til en lovfestet reklamasjonsrett.

(2) Bestilte varer kan avvike fra bildene som er avbildet på Internett innenfor rammen av det som kan godtas. Det vises til § 2 1 ledd i disse generelle forretningsvilkårene.

(3) Forbrukere kan velge om de ønsker at det avhjelpes med utbedring eller en levering av ny vare. Når det gjelder foretak garanterer selger for mangler ved varer enten ved reklamasjonsrett til utbedring eller ny levering etter selgers skjønn.

(4) Foretak må vise selger tydelige mangler ved den leverte varen innen en frist på 2 uker etter at foretaket har mottatt varen. Hvis ikke kan ikke reklamasjonskravet gjøres gjeldende. For å overholde fristen er det nok å sende/ meddele saken innen fristen. For handelsmenn gjelder § 377 HGB.

(5) Dersom kunden er et foretak, gjelder som varens beskaffenhet generelt produktbeskrivelsen som avtalt som varens tilstand. Offentlige ytringer, ros eller reklame fra produsenten er ikke varens avtalefestede beskaffenhet.

(6) Forbrukerens reklamasjonsfrist er 2 år fra levering av varen. I motsetning til dette gjelder en reklamasjonstid på 1 år for foretak, regnet fra levering av varen. Ved brukte varer er reklamasjonsfristen også 1 år fra levering av varen. Den ettårige ansvarsfristen gjelder ikke dersom selgeren kan holdes ansvarlig for grov mislighold, heller ikke ved fysiske eller helseskader som kan tilbakeføres til selgeren og ved tap av kundens liv, i tilfelle garanti og i tilfelle det foreligger leveringsregress iht. §§ 478, 479 BGB (tysk lov). Selgers ansvar i følge produktansvarsloven forblir uberørt av dette.

(7) Selger gir ingen juridisk garanti overfor kunden, med mindre dette er uttrykkelig avtalt. Produksjonsgarantien forblir uendret.

§ 11 Ansvarsbegrensninger

(1) Ved lett uaktsom forsømmelse av forpliktelsene begrenser ansvaret seg til, alt etter varetype, forutsigbare, avtaletypiske og umiddelbare gjennomsnittsskader. Dette gjelder også ved lett uaktsomme pliktforsømmelser av selgers juridiske representanter eller assistenter/hjelpere. Selger er ikke ansvarlig ved lett uaktsom forsømmelse av uvesentlige avtaleforpliktelser. Han er derimot ansvarlig for brudd på kundens juridiske rettsposisjon som er vesentlig for avtalen. Rettsstillinger som er vesentlig for avtalen er slike som garanteres kunden i følge avtalens innhold og formål. Selgeren er videre ansvarlig for brudd på forpliktelser som i utgangspunktet muliggjør en riktig gjennomføring av avtalen, og som kunden stoler på at skal overholdes.

(2) Den ovenstående ansvarsbegrensningen gjelder ikke kundens krav om garantier og/eller produktansvar. Videre gjelder ansvarsbegrensningen ikke ved uredelighet, ved overtredelse av viktige forpliktelser i kontrakten, samt ved fysiske eller helseskader som kan tilbakeføres til selgeren og ved tap av kundens liv.

(3) Selger er kun ansvarlig for eget innhold på nettsidene til nettbutikken sin. Såfremt det er tilgang til andre nettsider med linker, er selgeren ikke ansvarlig for fremmed innhold på disse linkene. Han tilegner seg ikke det fremmede innholdet. Såfremt selger får kjennskap til rettsstridig innhold på eksterne nettsider, vil han umiddelbart sperre tilgangen til disse sidene.

(4) Kunden er ansvarlig for å installere oppdateringer for digitale produkter (spesielt sikkerhetsoppdateringer), som regelmessig gjøres tilgjengelig gjennom produsenten eller selgeren, i henhold til tidsperioden angitt i oppdateringsmeldingen. Selgeransvar for produktfeil som utelukkende kan tilskrives manglende oppdatering i henhold til installasjonsfristen, utelukkes.

§ 12 Sluttbestemmelser, tvist

(1) Det er lovene til Forbundsrepublikken Tyskland som gjelder. Når det gjelder forbrukere som inngår avtaler som ikke er yrkes- eller næringsrelatert, gjelder dette rettsvalget kun når den garanterte vernet ikke bli fratatt forbrukeren gjennom uavvikelige bestemmelser i loven til landet, der forbrukeren har sitt vanlige oppholdssted. FN-s kjøpslov (CISG) har ingen anvendelse her. § 14 12. ledd TDSG forblir uberørt. Kontraktspråket er tysk.

2) Dersom kunden er kjøpmann, en juridisk person i en offentlig institusjon eller en offentlig juridisk særformue, er vernetinget for alle stridigheter ut fra denne avtalen den domstolen der selger har forretningsadresse, med mindre det er oppgitt et utelukkende verneting. Selger har imidlertid også rett til å stevne kjøpmannen i retten ved eget bopel eller forretningsadresse. Rette verneting berøres ikke av utelukkende verneting.

(3) Vi er forpliktet til å informere deg om at det i iht. den såkalte online tvistløsingen fra den Europeiske kommisjonen, har blitt laget en tilsvarende online-plattform. Denne plattformen finner du ved å følge denne linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. I tillegg er vi forpliktet til å meddel deg vår e-postadresse. Den er: service@bergfreunde.no.

(4) Vi bestreber oss alltid å avklare eventuelle uoverensstemmelser med kunden relatert til eksisterende kontrakter på en minnelig måte. Vi ønsker imidlertid å påpeke at vi ikke er forpliktet til å delta i forbrukerforliksprosesser (iht. loven VSBG) og at vi dessverre heller ikke tilbyr en slik mekling til våre kunder.


Oppdatert marsj 2024

€ 5 straks
For din neste bestilling
Nei takk.