Bruksbetingelser for opplasting av bilder

For Bergfreunde.no / Bergfreunde GmbH (heretter "Bergfreunde") er kundens mening er viktig. Derfor kan kunden (heretter "brukeren") uttale seg spesifikt om alle temaer rundt Bergfreunde sine tjenester, som f.eks. vurdering av produkter. I forbindelse med dette kan brukeren stille innhold, spesielt fotografier - av produkter - til disposisjon for Bergfreunde.

Følgende brukerbetingelser gjelder for å stille slikt innhold til disposisjon:

1. Enhver bruker som stiller data og filer (fotografier, bilder, andre fremstillinger og tekster) (heretter "innhold") til disposisjon gir Bergfreunde herved rett til, så lenge juridisk opphavsrett gjelder, å kopiere, distribuere, redigere og gjøre innholdet offentlig tilgjengelig, hhv. bruke innholdet gjennom en tredjeperson utnevnt av Bergfreunde, til kommunikative formål, meningsytring, særlig ved produktvurderinger, samt ved driften av Bergfreunde sine nettsider.

2. Dersom brukeren selv er avbildet innenfor de for innholdet gitte rammene som er nevnt over, gir vedkommende herved Bergfreunde.no tillatelse til å vise respektive bilder offentlig til kommunikasjonsformål, meningsytringer, særlig ved produktvurdering, samt til drift av Bergfreunde sine nettsider.

3. Brukeren må ikke utøve brudd på rettighetene til tredjepart, særlig ikke opphavs- og tjenesterettigheter, merke-, patent-, og andre eiendoms- samt personlige rettigheter. Dersom brukeren får lagringsplass til disposisjon, må han ikke poste ulovlig innhold, innhold som strider mot lover og myndighetenes bestemmelser, eller som skader tredjepart. Det må særlig ikke postes slikt innhold som

  • a) krenker industrielle rettigheter ( f.eks. merke-, patent-, bruker-, og smaksprøverettigheter), opphavs- og rettigheter om tjenestevern, samt andre rettigheter ( f.eks. rett til eget bilde, navne- og personrettigheter.
  • b. er pornografisk og skadelig for ungdom,
  • c. Som fremstiller propagandartikler og produkter med kjennetegn til lovstridige organisasjoner,

Ansvar for innhold, publisering og sletting

1. Dersom brukeren formidler innhold til Bergfreunde, er han ansvarlig for dette innholdet. Videre er brukeren særlig ansvarlig for at innholdet ikke er lovstridig og ikke krenker tredjeparts rettigheter, særlig merke-, og konkurranse- opphavs-, og personrettigheter.

2. Bergfreunde kontrollerer ikke om innhold som er lagt ut fra tredjepart ev. kan være krenkende for andre tredjeparter. Såfremt Bergfreunde har kjennskap til rettsstridige innhold, vil Bergfreunde slette dette innholdet umiddelbart.

3. Brukeren fristiller Bergfreunde og dens medarbeidere fra ethvert krav som andre brukere eller tredjepersoner gjør gjeldende mot Bergfreunde pga. krenking av rettigheter gjennom brukeren som måtte ha lastet opp eller lagt ut på Bergfreunde sin database på nettet. Dette inkluderer også kostnader av en adekvat rettsforfølgelse i samsvar med lovlig fastsatt honorar og tilhørende utlegg. Brukeren må gi Bergfreunde et adekvat forskudd til dette. Dette gjelder ikke hvis ikke bruker kan lastes for lovbruddet.

€ 5 straks
For din neste bestilling
Nei takk.

Vær oppmerksom på at vi bruker informasjonskapsler for å forbedre bruken av dette nettstedet. Hvis du surfer videre på siden, godtar du bruken av informasjonskapsler.